ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.66
21.12
25.62
-5.22
70.17
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
27.87
19.84
24.19
-4.86
67.05
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
25.09
22.24
20.39
-2.80
64.92
04
LC(เลย)
4
฿4.00
27.60
20.16
20.91
-4.85
63.81
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
27.49
19.97
21.02
-6.23
62.24
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
22.17
22.77
14.70
-1.80
57.84
01
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
17.84
25.40
14.62
-7.63
50.22
03
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
24.17
19.12
11.77
-4.86
50.20
02
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
24.48
19.62
14.93
-8.88
50.15
14
CT(อุดร)
10
฿10.00
25.00
17.72
21.49
-14.45
49.76
07
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
20.09
20.96
14.75
-8.49
47.31
09
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
16.64
20.65
14.80
-5.21
46.89
06
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
22.86
19.29
17.41
-12.83
46.73
04
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
19.16
18.34
13.34
-5.96
44.88
07
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
17.31
19.80
16.41
-8.77
44.74
05
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
23.35
17.20
14.95
-11.09
44.42
03
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
17.55
18.68
15.82
-7.68
44.37
11
CT(อุดร)
18
฿18.00
17.48
20.78
12.47
-6.75
43.98
05
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
22.83
17.36
14.37
-11.50
43.06
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
19.51
20.08
13.74
-10.37
42.96
03
CT(อุดร)
21
฿21.00
19.15
19.70
14.21
-10.67
42.39
02
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
22.35
17.56
15.80
-14.21
41.51
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
17.95
21.16
14.39
-12.23
41.28
07
LC(เลย)
24
฿24.00
19.56
19.99
13.06
-11.82
40.80
05
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
16.99
17.93
15.93
-10.23
40.62
02
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
19.09
19.73
14.17
-12.83
40.17
01
KB(กบินทร์บุรี)
27
฿27.00
16.64
18.93
6.50
-2.53
39.55
02
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
13.76
20.69
14.48
-9.62
39.30
01
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
15.27
18.86
14.28
-9.28
39.13
01
CT(อุดร)
30
฿30.00
15.08
21.31
10.89
-10.19
37.10
02
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
13.94
21.03
9.51
-7.55
36.93
06
SR(สุรินทร์)
32
฿32.00
18.48
20.54
13.61
-16.19
36.44
02
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
11.12
20.91
12.39
-8.44
35.98
01
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
13.48
20.66
9.32
-8.42
35.04
08
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
18.07
18.00
10.59
-12.54
34.11
03
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
15.93
16.30
12.34
-11.38
33.18
09
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
14.11
19.07
10.60
-10.64
33.13
01
UB(อุบลราชธานี)
38
฿38.00
16.23
19.85
13.49
-16.49
33.09
07
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
19.95
16.97
10.35
-14.23
33.04
01
LC(เลย)
40
฿40.00
17.13
20.09
10.41
-15.01
32.61
09
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
17.53
16.39
10.69
-12.58
32.02
04
UT(อุตรดิตถ์)
42
฿42.00
13.81
18.47
10.93
-11.22
31.99
02
UB(อุบลราชธานี)
43
฿43.00
17.88
18.53
13.31
-18.17
31.55
05
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
14.73
17.17
8.51
-9.29
31.12
02
CT(อุดร)
45
฿45.00
11.23
20.41
8.75
-10.66
29.72
01
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
8.42
20.18
6.90
-6.56
28.94
01
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
16.44
15.72
11.28
-14.53
28.91
05
LC(เลย)
48
฿48.00
13.57
23.37
9.09
-17.76
28.27