ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 8
LC(เลย)
1
฿1.00
24.95
27.26
18.08
-8.87
61.41
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
22.75
25.64
19.38
-8.51
59.26
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
15.98
27.64
13.77
-5.44
51.95
CT(อุดร)
4
฿4.00
19.87
25.14
14.55
-11.83
47.74
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
20.05
24.28
15.88
-12.86
47.34
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.66
24.05
15.09
-13.37
45.43
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
20.75
23.34
12.36
-13.19
43.27
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
19.96
21.55
13.68
-13.84
41.35
KB(กบินทร์บุรี)
9
฿9.00
18.31
21.51
7.62
-7.87
39.55
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
13.16
25.78
10.41
-13.75
35.59
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
15.53
24.04
8.76
-17.50
30.83
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
15.60
16.54
10.06
-15.16
27.04
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
15.32
19.90
10.65
-21.74
24.13
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
13.27
18.66
10.59
-23.11
19.41
KR(โคราช)
15
฿15.00
10.84
17.61
7.66
-18.99
17.12
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
9.99
19.40
6.89
-19.52
16.76
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
10.59
21.13
7.04
-28.28
10.47
BK(บึงกาฬ)
18
฿18.00
9.36
15.02
6.41
-22.23
8.57
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.26
20.92
8.76
-40.80
.13
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.43
6.65
8.58
-46.06
-21.41