ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/07/2565
19/07/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
19.97
24.63
-6.66
77.94
04
LC(เลย)
2
฿2.00
38.22
21.49
21.35
-5.91
75.15
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
20.45
21.49
-7.24
74.70
03
KB(กบินทร์บุรี)
4
฿4.00
40.00
21.09
14.78
-5.15
70.72
01
PB(เพชรบูรณ์)
5
฿5.00
33.55
24.32
16.85
-5.94
68.78
03
LC(เลย)
6
฿6.00
27.30
21.45
25.15
-6.23
67.67
14
CT(อุดร)
7
฿7.00
40.00
17.32
21.18
-13.09
65.41
01
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
36.67
19.51
9.41
-3.65
61.94
02
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
37.75
18.56
18.92
-13.40
61.83
04
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
21.98
23.40
19.78
-3.50
61.66
02
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
22.56
29.52
15.80
-11.93
55.95
07
LC(เลย)
12
฿12.00
30.36
20.27
14.71
-10.96
54.38
05
LC(เลย)
13
฿13.00
24.12
27.20
11.11
-8.88
53.55
04
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
28.81
17.49
14.97
-7.85
53.42
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
16.84
21.24
13.55
-1.31
50.32
05
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
27.77
19.04
15.49
-13.13
49.17
04
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
31.45
22.73
9.67
-15.38
48.47
02
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
18.87
22.68
15.59
-9.05
48.09
08
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
24.64
19.29
14.49
-10.60
47.82
09
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
20.50
30.00
12.85
-15.64
47.71
08
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
25.19
22.65
10.66
-11.96
46.54
03
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
25.63
17.71
14.53
-14.13
43.74
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
23.57
20.77
15.92
-16.83
43.43
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
21.98
20.12
13.87
-12.85
43.12
08
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
23.05
20.27
11.87
-12.14
43.05
07
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
21.44
22.83
11.34
-12.62
42.99
09
LP(ลำปาง)
27
฿27.00
12.59
21.58
15.16
-7.26
42.07
05
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
9.96
26.60
17.28
-12.37
41.47
05
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
16.77
19.86
16.27
-11.51
41.39
11
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
18.86
22.88
7.04
-7.57
41.21
03
CT(อุดร)
31
฿31.00
16.74
20.69
13.86
-10.90
40.39
07
UB(อุบลราชธานี)
32
฿32.00
11.02
22.89
14.14
-8.00
40.05
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
13.58
20.79
15.30
-10.30
39.37
04
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
13.63
20.88
14.74
-10.02
39.23
01
CT(อุดร)
35
฿35.00
14.67
21.01
11.38
-7.85
39.21
02
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
14.16
22.78
11.98
-10.85
38.07
03
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
14.16
17.55
15.45
-9.56
37.60
02
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
23.56
17.30
12.24
-16.86
36.24
03
MH(มุกดาหาร)
39
฿39.00
20.45
21.49
10.07
-16.65
35.36
01
MH(มุกดาหาร)
40
฿40.00
9.96
22.02
9.54
-6.21
35.31
01
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
25.13
16.88
12.10
-19.36
34.75
05
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
20.97
14.74
10.09
-11.80
34.00