คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
07
MP(เมืองพล)
99
฿99.00
5.80
13.61
3.91
-21.60
1.72
03
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
13.07
10.10
8.68
-31.49
.35
09
PL(พิษณุโลก)
101
฿101.00
12.36
8.00
6.88
-28.04
-.79
02
MH(มุกดาหาร)
102
฿102.00
5.71
11.41
6.24
-25.21
-1.85
07
KR(โคราช)
103
฿103.00
6.39
14.58
5.13
-28.07
-1.97
03
PL(พิษณุโลก)
104
฿104.00
8.35
11.31
6.31
-28.51
-2.54
03
DG(มหาสารคาม)
105
฿105.00
9.44
12.36
7.41
-33.62
-4.41
06
GS(ร้อยเอ็ด)
106
฿106.00
8.27
20.19
4.88
-40.77
-7.42
03
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
13.73
8.72
6.70
-37.13
-7.98
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
6.29
16.32
4.60
-45.57
-18.36
09
SB(สระบุรี)
109
฿109.00
10.72
1.55
5.69
-41.82
-23.86
03
KR(โคราช)
110
฿110.00
9.60
8.48
3.92
-61.69
-39.69