คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
01
PB(เพชรบูรณ์)
49
฿49.00
16.00
17.40
10.97
-12.86
31.51
07
SK(สกลนคร)
50
฿50.00
18.50
17.05
10.05
-15.09
30.51
07
CT(อุดร)
51
฿51.00
15.04
20.66
9.92
-16.29
29.32
01
CT(อุดร)
52
฿52.00
11.61
17.54
10.85
-11.12
28.88
04
KP(กำแพงเพชร)
53
฿53.00
17.34
19.39
9.74
-17.79
28.67
07
SR(สุรินทร์)
54
฿54.00
13.33
17.16
10.64
-12.51
28.62
11
LP(ลำปาง)
55
฿55.00
8.39
19.78
5.54
-5.47
28.24
01
KB(กบินทร์บุรี)
56
฿56.00
7.36
19.16
1.49
-.02
27.99
06
PL(พิษณุโลก)
57
฿57.00
9.77
15.92
8.03
-6.85
26.87
03
MH(มุกดาหาร)
58
฿58.00
13.75
15.57
9.44
-11.91
26.86
05
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
13.56
16.14
8.64
-11.61
26.73
07
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
11.94
18.77
7.08
-11.11
26.68
02
CT(อุดร)
61
฿61.00
12.28
18.15
8.16
-12.24
26.35
07
KK(ขอนแก่น)
62
฿62.00
10.01
16.15
8.03
-8.07
26.11
08
PL(พิษณุโลก)
63
฿63.00
15.30
12.10
10.08
-11.68
25.80
08
DG(มหาสารคาม)
64
฿64.00
9.23
16.88
8.04
-8.51
25.65
01
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
10.22
17.99
8.41
-11.54
25.08
01
KP(กำแพงเพชร)
66
฿66.00
9.57
21.85
5.07
-11.56
24.93
03
UB(อุบลราชธานี)
67
฿67.00
16.25
16.92
11.42
-19.88
24.70
03
PB(เพชรบูรณ์)
68
฿68.00
13.73
18.61
7.01
-14.72
24.64
03
MP(เมืองพล)
69
฿69.00
7.26
16.66
4.38
-4.02
24.28
02
KR(โคราช)
70
฿70.00
10.99
15.47
8.91
-11.18
24.18
08
CT(อุดร)
71
฿71.00
16.10
14.64
11.02
-17.88
23.88
01
BK(บึงกาฬ)
72
฿72.00
9.13
13.99
6.68
-5.95
23.85
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
7.53
18.98
4.83
-7.55
23.79
06
SB(สระบุรี)
74
฿74.00
11.98
11.47
8.10
-9.30
22.25
07
DG(มหาสารคาม)
75
฿75.00
12.54
15.89
8.94
-15.36
22.00
06
NW(นครสวรรค์)
76
฿76.00
10.76
11.35
7.66
-8.39
21.38
07
PL(พิษณุโลก)
77
฿77.00
11.93
12.08
9.30
-13.37
19.93
02
PB(เพชรบูรณ์)
78
฿78.00
8.94
18.88
7.76
-15.70
19.87
05
LC(เลย)
79
฿79.00
8.79
15.13
7.74
-12.19
19.46
02
NW(นครสวรรค์)
80
฿80.00
11.07
13.24
8.79
-14.01
19.09
03
BK(บึงกาฬ)
81
฿81.00
3.02
14.06
.54
.00
17.61
04
GS(ร้อยเอ็ด)
82
฿82.00
8.74
16.05
6.15
-14.89
16.04
01
LC(เลย)
83
฿83.00
11.09
14.86
9.93
-20.23
15.65
04
PB(เพชรบูรณ์)
84
฿84.00
13.05
15.89
5.56
-19.71
14.79
02
PL(พิษณุโลก)
85
฿85.00
10.94
14.63
8.50
-20.70
13.38
01
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
4.57
13.19
8.23
-12.67
13.32
02
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
10.82
15.30
7.59
-20.95
12.75
01
MH(มุกดาหาร)
88
฿88.00
12.21
14.23
8.88
-22.93
12.40
09
SK(สกลนคร)
89
฿89.00
15.57
15.13
8.43
-27.15
11.98
05
NW(นครสวรรค์)
90
฿90.00
7.40
12.01
6.87
-15.73
10.54
06
KR(โคราช)
91
฿91.00
8.00
14.78
4.84
-17.60
10.01
05
PB(เพชรบูรณ์)
92
฿92.00
8.23
13.78
3.82
-15.84
9.98
03
KK(ขอนแก่น)
93
฿93.00
15.63
11.86
8.04
-25.76
9.77
04
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
11.45
7.22
8.69
-17.95
9.41
04
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
13.85
10.11
7.13
-21.99
9.10
04
SB(สระบุรี)
96
฿96.00
7.67
12.65
4.83
-18.08
7.07
06
DG(มหาสารคาม)
97
฿97.00
6.59
16.94
4.97
-25.07
3.43
03
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
11.84
9.98
6.63
-26.14
2.32