ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
LC(เลย)
1
฿1.00
29.14
21.55
24.54
-2.33
72.90
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
28.74
21.49
19.52
-1.63
68.13
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
28.57
20.24
23.28
-4.94
67.15
04
LC(เลย)
4
฿4.00
23.74
22.08
20.27
-2.23
63.86
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
27.20
20.97
17.66
-6.91
58.91
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
29.13
16.85
20.97
-10.57
56.38
06
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
24.65
18.72
18.26
-6.38
55.26
07
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
19.04
21.05
14.04
-1.89
52.24
09
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
20.92
21.52
12.89
-4.01
51.31
03
CT(อุดร)
10
฿10.00
19.52
20.63
15.54
-5.39
50.29
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
21.59
21.46
13.70
-6.48
50.27
02
LP(ลำปาง)
12
฿12.00
17.23
21.38
12.48
-2.79
48.29
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
16.03
21.48
13.74
-3.06
48.19
05
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
18.48
21.06
13.58
-5.22
47.90
02
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
18.81
22.57
11.87
-6.24
47.01
03
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
21.14
19.42
14.86
-9.87
45.54
05
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
20.54
18.64
14.94
-8.89
45.22
02
KP(กำแพงเพชร)
18
฿18.00
21.96
22.21
10.48
-10.22
44.43
08
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
14.40
19.35
13.45
-3.07
44.13
06
SK(สกลนคร)
20
฿20.00
20.82
18.58
12.79
-8.83
43.37
02
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
22.69
18.67
12.34
-10.39
43.30
01
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
16.73
18.21
13.08
-5.64
42.38
05
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
21.79
19.70
12.97
-12.11
42.35
02
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
20.19
16.65
13.71
-8.31
42.23
01
UB(อุบลราชธานี)
25
฿25.00
17.09
17.37
13.41
-5.80
42.07
07
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
19.30
18.86
12.49
-9.71
40.95
04
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
16.22
18.10
14.33
-7.72
40.93
03
KB(กบินทร์บุรี)
28
฿28.00
15.29
20.88
3.57
-.15
39.59
10
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
18.56
19.91
14.83
-13.87
39.43
07
LC(เลย)
30
฿30.00
16.22
18.94
12.21
-8.65
38.73
08
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
14.41
21.80
9.88
-7.72
38.37
04
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
15.40
20.92
8.30
-6.55
38.07
02
UB(อุบลราชธานี)
33
฿33.00
18.88
17.78
14.33
-13.89
37.11
01
SB(สระบุรี)
34
฿34.00
14.08
18.70
8.79
-4.73
36.84
09
DG(มหาสารคาม)
35
฿35.00
11.69
19.16
9.23
-3.72
36.35
06
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
17.86
17.23
11.83
-10.74
36.19
02
KB(กบินทร์บุรี)
37
฿37.00
12.44
20.43
3.25
-.22
35.90
09
MP(เมืองพล)
38
฿38.00
15.97
18.68
9.03
-8.55
35.12
05
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
15.63
17.68
11.56
-10.02
34.85
01
KK(ขอนแก่น)
40
฿40.00
16.65
17.35
10.75
-10.13
34.61
02
SR(สุรินทร์)
41
฿41.00
18.95
15.59
13.16
-13.57
34.14
01
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
12.01
20.82
8.21
-7.36
33.67
06
KK(ขอนแก่น)
43
฿43.00
17.30
15.80
10.70
-10.52
33.28
06
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
15.91
15.37
13.12
-11.31
33.08
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
14.89
17.63
10.75
-11.07
32.21
02
BK(บึงกาฬ)
46
฿46.00
10.45
17.60
6.16
-2.35
31.86
01
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
11.49
21.53
7.20
-8.41
31.82
01
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
14.69
18.76
10.07
-11.81
31.71