ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.14
25.97
18.09
-6.25
62.96
LC(เลย)
2
฿2.00
21.61
26.55
17.07
-6.77
58.46
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
19.83
28.62
13.17
-3.65
57.98
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.87
25.31
14.84
-9.75
51.26
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
19.77
24.23
14.65
-10.29
48.37
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
19.72
23.83
14.88
-10.61
47.81
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
21.10
25.32
12.21
-12.29
46.34
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
14.61
28.26
3.27
-.14
46.00
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
14.17
25.47
10.45
-11.87
38.22
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.19
21.56
11.22
-12.58
37.40
MP(เมืองพล)
11
฿11.00
11.10
24.82
6.94
-9.08
33.78
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
9.83
21.71
6.09
-3.89
33.74
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
13.70
23.34
8.03
-15.09
29.98
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
15.41
24.84
8.35
-19.20
29.40
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
14.09
19.90
10.28
-15.36
28.92
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
10.34
15.60
9.20
-13.80
21.34
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
13.01
17.70
9.05
-19.78
19.99
GS(ร้อยเอ็ด)
18
฿18.00
12.08
21.14
7.86
-22.80
18.28
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.30
14.93
7.80
-21.50
14.53
KR(โคราช)
20
฿20.00
9.99
18.79
6.51
-25.26
10.03