คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/04/2565
12/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
KK(ขอนแก่น)
86
฿86.00
9.93
9.84
5.59
-27.47
-2.11
01
NW(นครสวรรค์)
87
฿87.00
1.66
10.77
5.97
-22.05
-3.65
07
PL(พิษณุโลก)
88
฿88.00
4.94
5.67
6.03
-21.03
-4.39
01
MH(มุกดาหาร)
89
฿89.00
5.57
8.09
5.02
-23.80
-5.12
06
DG(มหาสารคาม)
90
฿90.00
2.73
12.93
3.48
-24.27
-5.13
06
NW(นครสวรรค์)
91
฿91.00
2.76
3.66
5.24
-16.98
-5.32
01
LC(เลย)
92
฿92.00
1.10
13.26
5.84
-28.80
-8.60
02
GS(ร้อยเอ็ด)
93
฿93.00
3.84
9.60
4.79
-28.20
-9.97
06
SB(สระบุรี)
94
฿94.00
1.66
.90
5.03
-17.71
-10.12
04
SB(สระบุรี)
95
฿95.00
3.59
5.59
3.02
-22.45
-10.25
04
GS(ร้อยเอ็ด)
96
฿96.00
3.88
2.39
4.08
-21.70
-11.35
09
PL(พิษณุโลก)
97
฿97.00
4.40
8.56
5.29
-29.61
-11.36
04
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
2.75
4.10
4.84
-23.51
-11.82
03
KP(กำแพงเพชร)
99
฿99.00
5.56
10.93
4.85
-34.20
-12.86
06
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
1.66
17.28
2.85
-35.04
-13.25
05
NW(นครสวรรค์)
101
฿101.00
.56
7.33
4.57
-27.57
-15.11
02
MH(มุกดาหาร)
102
฿102.00
3.87
11.31
4.29
-34.82
-15.35
07
KR(โคราช)
103
฿103.00
2.75
6.78
2.45
-29.98
-18.00
04
NW(นครสวรรค์)
104
฿104.00
8.85
-7.61
6.48
-30.21
-22.49
03
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
4.71
6.77
5.07
-39.90
-23.35
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
1.66
3.83
4.53
-35.41
-25.39
03
DG(มหาสารคาม)
107
฿107.00
3.86
6.94
4.75
-42.38
-26.83
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.42
4.48
2.65
-40.82
-29.27
09
SB(สระบุรี)
109
฿109.00
8.28
-10.80
4.18
-45.73
-44.07