คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/04/2565
12/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
CT(อุดร)
42
฿42.00
6.66
25.16
6.64
-13.14
25.32
02
CT(อุดร)
43
฿43.00
5.78
24.13
5.51
-10.53
24.89
04
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
7.44
20.64
6.61
-10.11
24.58
03
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
17.01
18.14
8.13
-18.88
24.40
07
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
11.07
19.53
7.02
-13.36
24.26
01
UT(อุตรดิตถ์)
47
฿47.00
7.19
15.51
8.11
-7.03
23.78
01
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
10.23
19.61
6.92
-13.05
23.71
06
KK(ขอนแก่น)
49
฿49.00
9.07
19.28
8.45
-13.21
23.59
05
DG(มหาสารคาม)
50
฿50.00
4.41
16.58
9.51
-7.43
23.07
04
SR(สุรินทร์)
51
฿51.00
10.22
14.86
9.42
-12.77
21.73
01
KK(ขอนแก่น)
52
฿52.00
9.11
17.91
7.44
-13.03
21.43
11
LP(ลำปาง)
53
฿53.00
2.20
21.52
3.75
-6.50
20.97
02
UB(อุบลราชธานี)
54
฿54.00
9.09
17.73
9.19
-15.80
20.21
03
PB(เพชรบูรณ์)
55
฿55.00
8.29
15.24
5.41
-9.36
19.58
09
DG(มหาสารคาม)
56
฿56.00
3.31
16.82
6.00
-7.14
18.99
09
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
3.86
16.57
6.91
-8.47
18.87
06
PL(พิษณุโลก)
58
฿58.00
5.52
18.30
5.79
-12.03
17.58
04
PB(เพชรบูรณ์)
59
฿59.00
8.83
17.66
4.88
-15.25
16.12
07
DG(มหาสารคาม)
60
฿60.00
9.11
17.43
5.68
-16.42
15.80
02
MP(เมืองพล)
61
฿61.00
5.52
14.90
3.23
-8.53
15.12
02
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
8.03
11.00
8.44
-14.76
12.71
05
PL(พิษณุโลก)
63
฿63.00
9.35
10.10
5.45
-13.31
11.59
03
MH(มุกดาหาร)
64
฿64.00
6.31
15.62
6.17
-16.72
11.38
01
CT(อุดร)
65
฿65.00
.00
18.28
7.21
-15.08
10.41
08
DG(มหาสารคาม)
66
฿66.00
5.50
13.33
4.80
-13.32
10.31
08
CT(อุดร)
67
฿67.00
7.17
14.12
7.15
-19.18
9.26
07
KK(ขอนแก่น)
68
฿68.00
4.97
13.60
5.78
-15.10
9.25
07
SR(สุรินทร์)
69
฿69.00
3.58
11.78
6.24
-12.63
8.97
03
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
3.30
11.83
3.11
-9.34
8.90
09
SK(สกลนคร)
71
฿71.00
6.34
18.80
5.86
-22.23
8.77
01
BK(บึงกาฬ)
72
฿72.00
6.09
9.90
4.85
-12.73
8.11
07
GS(ร้อยเอ็ด)
73
฿73.00
3.86
13.34
4.35
-13.61
7.94
06
SR(สุรินทร์)
74
฿74.00
3.32
12.08
8.92
-18.69
5.63
01
PL(พิษณุโลก)
75
฿75.00
1.10
12.23
4.51
-12.68
5.16
06
KR(โคราช)
76
฿76.00
3.87
13.22
2.89
-16.65
3.33
02
KR(โคราช)
77
฿77.00
4.40
10.04
5.72
-16.90
3.26
07
MP(เมืองพล)
78
฿78.00
2.20
16.04
2.82
-17.87
3.19
02
PL(พิษณุโลก)
79
฿79.00
6.62
11.59
5.93
-22.20
1.94
05
KP(กำแพงเพชร)
80
฿80.00
6.33
18.62
3.52
-27.16
1.31
08
PL(พิษณุโลก)
81
฿81.00
3.33
8.94
6.91
-18.54
.64
05
LC(เลย)
82
฿82.00
3.29
9.04
5.14
-17.21
.26
03
PL(พิษณุโลก)
83
฿83.00
9.97
13.34
5.06
-28.36
.01
02
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
6.62
6.44
6.04
-20.30
-1.20
05
PB(เพชรบูรณ์)
85
฿85.00
3.30
8.82
2.51
-16.37
-1.74