ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
25/04/2565
12/04/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LC(เลย)
1
฿1.00
17.92
28.84
15.98
-2.10
60.64
03
LC(เลย)
2
฿2.00
18.71
26.43
18.34
-3.11
60.37
03
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
25.69
25.67
11.56
-8.07
54.85
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
13.83
27.01
13.61
-2.44
52.01
05
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
17.10
24.05
15.15
-5.80
50.50
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
12.13
26.97
12.25
-6.99
44.36
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
13.79
21.99
9.85
-2.84
42.79
10
CT(อุดร)
8
฿8.00
6.63
29.19
9.35
-5.39
39.78
01
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
21.73
16.89
10.74
-9.88
39.48
01
SB(สระบุรี)
10
฿10.00
17.66
19.66
7.19
-6.30
38.21
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
5.55
26.85
8.43
-2.75
38.08
11
CT(อุดร)
12
฿12.00
4.41
26.60
9.48
-2.78
37.71
08
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
13.77
19.53
10.76
-6.49
37.57
02
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
8.30
24.78
8.46
-4.35
37.19
05
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
11.60
22.82
10.83
-8.21
37.04
04
SK(สกลนคร)
16
฿16.00
10.50
25.16
6.17
-5.15
36.68
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
19.90
16.15
9.86
-9.25
36.66
02
DG(มหาสารคาม)
18
฿18.00
12.60
18.85
8.60
-4.47
35.58
06
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
11.09
21.80
11.79
-9.24
35.44
01
KB(กบินทร์บุรี)
20
฿20.00
3.30
28.91
1.70
-.13
33.78
05
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
8.60
23.76
9.07
-7.71
33.72
01
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
19.84
18.82
8.12
-13.08
33.70
14
CT(อุดร)
23
฿23.00
12.41
19.22
14.18
-12.81
33.00
02
KP(กำแพงเพชร)
24
฿24.00
11.03
20.29
6.32
-5.02
32.62
02
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
10.21
20.55
8.14
-7.23
31.67
02
BK(บึงกาฬ)
26
฿26.00
11.59
18.97
5.34
-5.14
30.76
03
BK(บึงกาฬ)
26
฿26.00
.00
30.00
.76
.00
30.76
06
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
13.28
17.76
8.47
-8.79
30.72
03
CT(อุดร)
28
฿28.00
2.22
25.36
10.43
-7.85
30.16
07
LC(เลย)
29
฿29.00
8.58
21.37
9.18
-9.92
29.21
10
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
11.00
21.81
9.97
-13.71
29.07
06
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
18.22
14.69
8.84
-12.72
29.03
01
MP(เมืองพล)
32
฿32.00
7.16
21.53
5.82
-5.70
28.81
03
KB(กบินทร์บุรี)
33
฿33.00
4.42
21.50
3.03
-1.02
27.93
01
KP(กำแพงเพชร)
34
฿34.00
14.06
16.06
4.14
-6.42
27.84
01
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
3.05
27.80
5.32
-8.53
27.64
07
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
6.60
22.79
8.97
-11.40
26.96
08
SK(สกลนคร)
37
฿37.00
5.57
23.92
6.79
-9.58
26.70
02
PB(เพชรบูรณ์)
38
฿38.00
11.00
21.43
5.85
-11.62
26.66
05
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
5.51
24.08
9.43
-13.08
25.94
04
UT(อุตรดิตถ์)
40
฿40.00
11.00
19.27
8.27
-12.65
25.89
02
KB(กบินทร์บุรี)
41
฿41.00
6.04
18.64
2.53
-1.50
25.71