คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
5.84
12.21
5.21
-30.71
-7.46
04
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
10.66
11.78
7.29
-37.31
-7.59
04
NW(นครสวรรค์)
101
฿101.00
8.68
10.55
6.19
-36.95
-11.53
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
6.14
18.26
5.20
-43.37
-13.78
05
KP(กำแพงเพชร)
103
฿103.00
9.39
10.09
7.08
-42.79
-16.22
09
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
10.47
4.84
4.64
-37.50
-17.55
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
4.14
3.93
4.55
-39.43
-26.81
03
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
7.14
-.70
4.15
-64.54
-53.96
04
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
7.81
19.13
6.51
-87.86
-54.41
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
3.98
-1.58
4.06
-67.79
-61.34