ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.01
19.89
25.18
-6.44
67.63
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
26.72
21.01
18.27
-1.51
64.49
03
LC(เลย)
3
฿3.00
22.74
19.26
21.58
-3.73
59.84
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
24.21
19.71
19.29
-4.06
59.15
04
LC(เลย)
5
฿5.00
22.61
19.79
17.79
-3.71
56.48
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
24.18
19.42
19.07
-7.84
54.84
10
CT(อุดร)
7
฿7.00
20.77
19.02
13.67
-7.80
45.65
03
CT(อุดร)
8
฿8.00
21.31
21.19
13.15
-10.33
45.32
04
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
17.47
17.34
15.33
-4.93
45.21
01
CT(อุดร)
10
฿10.00
16.82
19.78
11.26
-3.08
44.78
02
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
15.17
21.89
10.99
-3.34
44.71
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
21.83
17.44
15.51
-10.57
44.21
01
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
19.03
19.80
13.83
-8.90
43.77
02
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
20.57
17.43
15.23
-10.74
42.49
09
LP(ลำปาง)
15
฿15.00
15.86
22.47
10.92
-9.20
40.05
01
UT(อุตรดิตถ์)
16
฿16.00
16.63
20.02
12.47
-9.17
39.95
11
CT(อุดร)
17
฿17.00
14.92
19.12
11.79
-6.00
39.82
02
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
19.41
18.20
13.96
-12.01
39.55
09
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
12.61
19.85
9.64
-2.82
39.27
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
13.14
19.89
12.48
-6.74
38.77
08
CT(อุดร)
21
฿21.00
21.17
15.93
9.43
-8.27
38.26
06
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
16.87
18.47
12.83
-10.45
37.71
06
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
13.96
17.26
12.36
-6.58
36.99
01
PB(เพชรบูรณ์)
24
฿24.00
18.11
19.15
13.41
-14.06
36.62
08
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
10.50
22.72
9.82
-6.49
36.55
07
LC(เลย)
26
฿26.00
11.64
18.50
12.90
-6.66
36.38
05
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
16.22
16.22
14.22
-10.54
36.12
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
16.02
17.24
13.23
-10.63
35.86
07
CT(อุดร)
29
฿29.00
13.44
19.39
10.54
-8.83
34.54
06
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
15.75
17.98
14.94
-14.62
34.05
07
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
15.44
18.50
11.80
-12.63
33.11
05
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
16.98
20.97
8.94
-13.78
33.10
01
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
10.79
19.33
7.75
-4.87
33.00
06
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
17.09
17.68
8.89
-11.39
32.27
02
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
14.63
16.72
12.63
-12.19
31.79
01
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
11.05
16.86
10.70
-7.35
31.26
06
PL(พิษณุโลก)
37
฿37.00
9.94
22.07
6.88
-8.05
30.84
01
SB(สระบุรี)
38
฿38.00
8.97
21.43
5.64
-6.81
29.23
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
13.78
18.21
9.11
-11.96
29.13
01
LC(เลย)
40
฿40.00
14.90
15.49
9.49
-12.23
27.66
01
BK(บึงกาฬ)
41
฿41.00
10.03
15.88
1.56
-.02
27.44
07
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
11.00
17.16
8.56
-9.59
27.12
02
KR(โคราช)
43
฿43.00
13.18
20.14
9.04
-15.65
26.70
02
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
15.57
14.41
14.23
-18.39
25.82
03
GS(ร้อยเอ็ด)
45
฿45.00
13.49
14.53
9.37
-12.26
25.13
04
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
14.07
20.97
8.38
-18.95
24.48
02
PB(เพชรบูรณ์)
47
฿47.00
13.42
15.63
8.96
-14.01
24.00
07
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
12.09
14.64
10.70
-13.54
23.89