ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 6
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
24.14
23.37
17.40
-9.38
55.54
LC(เลย)
2
฿2.00
19.44
22.51
15.96
-6.36
51.54
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.87
25.65
12.04
-5.08
50.47
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.13
22.94
13.71
-8.73
49.05
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
17.19
20.11
14.89
-10.68
41.51
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
18.10
21.65
14.54
-12.83
41.46
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.84
20.42
12.07
-15.46
31.86
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
13.77
20.65
9.36
-13.27
30.51
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.39
19.33
1.52
-.01
30.23
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
11.23
20.53
9.79
-13.57
27.97
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
13.08
19.64
9.56
-18.10
24.18
PB(เพชรบูรณ์)
12
฿12.00
11.04
19.86
8.57
-15.56
23.92
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
7.71
20.51
6.79
-13.16
21.86
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
13.20
18.48
9.51
-28.10
13.10
GS(ร้อยเอ็ด)
15
฿15.00
9.30
15.99
7.46
-20.16
12.59
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
11.41
17.29
6.19
-24.31
10.57
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
11.52
18.24
9.13
-28.68
10.21
CH(ชลบุรี)
18
฿18.00
.00
5.00
.09
.00
5.09
KR(โคราช)
19
฿19.00
8.47
16.66
7.16
-27.60
4.69
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
10.46
16.32
6.32
-41.85
-8.74