คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
24/01/2565
18/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
KR(โคราช)
85
฿85.00
6.58
17.19
5.47
-16.90
12.34
02
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
5.06
25.19
10.62
-28.62
12.25
05
SK(สกลนคร)
87
฿87.00
9.10
16.31
10.76
-24.62
11.55
05
PB(เพชรบูรณ์)
88
฿88.00
6.05
20.25
3.59
-20.57
9.32
04
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
2.02
15.12
4.88
-16.06
5.96
07
MP(เมืองพล)
90
฿90.00
6.04
15.56
4.93
-21.27
5.26
04
NW(นครสวรรค์)
91
฿91.00
13.10
13.72
6.74
-29.78
3.78
02
MH(มุกดาหาร)
92
฿92.00
6.56
14.45
5.53
-23.59
2.95
07
KR(โคราช)
93
฿93.00
5.55
14.67
7.42
-26.51
1.13
09
SB(สระบุรี)
94
฿94.00
18.23
5.59
6.00
-29.25
.57
04
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
10.61
17.15
7.20
-35.48
-.52
09
PL(พิษณุโลก)
96
฿96.00
6.06
11.88
6.79
-25.90
-1.17
06
DG(มหาสารคาม)
97
฿97.00
2.01
12.59
6.14
-22.01
-1.27
01
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
8.09
30.00
5.02
-45.40
-2.29
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
10.09
14.81
5.54
-34.19
-3.75
05
KP(กำแพงเพชร)
100
฿100.00
1.01
16.72
6.36
-47.36
-23.27
04
SB(สระบุรี)
101
฿101.00
9.12
24.04
6.04
-71.20
-32.00
03
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
14.13
7.67
5.17
-65.55
-38.58
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
3.52
3.37
4.52
-55.84
-44.43
03
KR(โคราช)
104
฿104.00
7.07
-2.45
4.78
-72.97
-63.57