คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
24/01/2565
18/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
09
DG(มหาสารคาม)
43
฿43.00
7.07
21.25
9.13
-3.50
33.95
01
SR(สุรินทร์)
44
฿44.00
13.65
17.42
10.49
-8.98
32.58
02
PB(เพชรบูรณ์)
45
฿45.00
15.68
17.72
10.28
-11.27
32.41
07
PL(พิษณุโลก)
46
฿46.00
10.09
20.54
10.21
-8.94
31.90
06
NW(นครสวรรค์)
47
฿47.00
11.63
21.43
4.67
-6.40
31.33
03
MH(มุกดาหาร)
48
฿48.00
16.19
23.70
8.89
-17.73
31.05
02
BK(บึงกาฬ)
49
฿49.00
5.03
22.54
2.38
.00
29.95
01
NW(นครสวรรค์)
50
฿50.00
23.24
17.86
6.36
-17.84
29.62
06
SK(สกลนคร)
51
฿51.00
11.59
18.77
15.55
-16.58
29.33
06
SB(สระบุรี)
52
฿52.00
12.13
24.10
7.56
-14.78
29.01
02
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
22.22
20.41
9.34
-23.53
28.44
02
GS(ร้อยเอ็ด)
54
฿54.00
16.70
18.05
7.85
-14.46
28.14
03
PB(เพชรบูรณ์)
55
฿55.00
19.62
16.99
7.70
-16.23
28.08
02
SK(สกลนคร)
55
฿55.00
10.10
19.51
13.15
-14.68
28.08
03
UB(อุบลราชธานี)
56
฿56.00
20.15
17.69
12.54
-22.72
27.66
09
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
14.13
21.87
8.28
-17.09
27.19
03
GS(ร้อยเอ็ด)
58
฿58.00
15.17
14.40
11.14
-13.63
27.08
01
LP(ลำปาง)
59
฿59.00
6.56
19.61
7.64
-6.80
27.01
04
UT(อุตรดิตถ์)
60
฿60.00
10.13
20.92
8.43
-12.66
26.82
08
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
13.13
19.18
8.94
-15.77
25.48
11
LP(ลำปาง)
62
฿62.00
9.08
23.16
5.51
-13.33
24.42
01
SB(สระบุรี)
63
฿63.00
4.54
18.75
5.27
-4.43
24.13
05
KK(ขอนแก่น)
64
฿64.00
8.57
21.97
9.71
-16.73
23.52
01
KK(ขอนแก่น)
65
฿65.00
3.03
21.46
8.92
-10.29
23.12
05
LC(เลย)
66
฿66.00
9.05
19.53
8.21
-14.02
22.77
05
NW(นครสวรรค์)
67
฿67.00
18.18
19.29
6.65
-21.48
22.64
08
DG(มหาสารคาม)
68
฿68.00
10.13
22.77
8.36
-19.13
22.13
04
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
9.57
22.45
7.47
-17.60
21.89
01
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
12.07
18.03
9.45
-17.76
21.79
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
11.08
19.77
8.27
-17.36
21.76
07
GS(ร้อยเอ็ด)
72
฿72.00
9.59
18.90
6.79
-13.64
21.64
03
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
11.11
17.09
6.95
-13.70
21.45
03
DG(มหาสารคาม)
74
฿74.00
13.10
15.36
9.49
-16.65
21.30
03
MP(เมืองพล)
75
฿75.00
5.05
22.15
3.79
-9.75
21.24
02
DG(มหาสารคาม)
76
฿76.00
12.12
14.39
8.74
-15.48
19.77
02
MP(เมืองพล)
77
฿77.00
5.03
16.99
5.24
-7.63
19.63
09
SK(สกลนคร)
77
฿77.00
13.62
18.84
10.26
-23.09
19.63
07
SK(สกลนคร)
78
฿78.00
7.08
21.19
10.72
-19.58
19.41
01
MH(มุกดาหาร)
79
฿79.00
12.10
14.09
10.31
-18.38
18.12
07
DG(มหาสารคาม)
80
฿80.00
6.07
18.25
9.69
-15.98
18.03
04
KP(กำแพงเพชร)
81
฿81.00
13.15
16.32
10.22
-22.03
17.66
03
KP(กำแพงเพชร)
82
฿82.00
7.06
21.52
8.17
-21.65
15.10
03
KK(ขอนแก่น)
83
฿83.00
15.14
8.37
6.93
-16.13
14.31
02
CT(อุดร)
84
฿84.00
7.08
24.43
8.19
-25.96
13.74