ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
24/01/2565
18/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
22.34
29.95
-4.02
88.27
04
LC(เลย)
2
฿2.00
34.29
22.02
20.51
-4.19
72.63
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
30.81
23.37
18.96
-1.71
71.43
03
CT(อุดร)
4
฿4.00
37.35
22.29
14.86
-6.97
67.53
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
40.00
20.17
17.65
-10.40
67.42
01
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
28.29
21.29
15.44
-5.70
59.32
01
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
26.27
22.37
14.24
-8.15
54.73
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
16.66
20.52
19.18
-3.82
52.54
03
LC(เลย)
9
฿9.00
16.16
20.25
20.81
-4.80
52.42
06
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
23.19
24.27
7.66
-4.20
50.92
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
19.18
23.70
12.58
-5.62
49.84
10
CT(อุดร)
12
฿12.00
20.21
22.62
14.02
-7.77
49.08
01
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
22.70
22.86
14.09
-10.72
48.93
14
CT(อุดร)
14
฿14.00
15.13
21.16
20.38
-7.84
48.83
02
KR(โคราช)
15
฿15.00
27.79
20.67
10.70
-10.47
48.69
01
CT(อุดร)
16
฿16.00
21.17
19.06
11.96
-3.89
48.30
02
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
21.67
19.59
17.24
-11.42
47.08
06
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
23.25
20.57
13.07
-10.10
46.79
02
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
31.31
17.84
7.81
-11.71
45.25
11
CT(อุดร)
20
฿20.00
16.65
21.85
12.25
-5.70
45.05
07
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
20.67
22.26
14.02
-12.01
44.94
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
15.64
20.66
16.21
-7.72
44.79
08
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
23.69
23.55
14.42
-16.98
44.68
02
LP(ลำปาง)
24
฿24.00
10.07
23.48
11.80
-2.30
43.05
05
DG(มหาสารคาม)
25
฿25.00
19.73
21.68
10.13
-8.50
43.04
08
CT(อุดร)
26
฿26.00
23.25
17.71
10.87
-8.93
42.90
07
LC(เลย)
27
฿27.00
17.14
19.88
13.67
-8.64
42.05
10
PL(พิษณุโลก)
28
฿28.00
33.33
19.14
15.47
-25.91
42.03
02
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
14.14
23.34
15.43
-11.46
41.45
03
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
17.16
21.59
13.53
-10.85
41.43
06
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
15.12
20.26
13.60
-8.39
40.59
06
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
19.18
21.33
9.61
-10.13
39.99
05
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
18.19
19.70
14.83
-13.79
38.93
08
SK(สกลนคร)
34
฿34.00
2.52
28.54
10.51
-3.47
38.10
07
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
24.23
18.78
12.02
-16.94
38.09
07
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
17.67
21.38
7.69
-9.17
37.57
07
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
9.62
20.55
12.37
-6.54
36.00
02
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
24.19
17.47
13.55
-19.51
35.70
01
BK(บึงกาฬ)
39
฿39.00
11.61
21.32
2.87
-.13
35.67
01
LC(เลย)
40
฿40.00
20.24
17.13
10.60
-12.82
35.15
07
CT(อุดร)
41
฿41.00
13.17
18.87
10.18
-7.33
34.89
01
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
21.19
20.83
8.28
-15.44
34.86