ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
24/01/2565
18/01/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.60
28.47
19.41
-8.01
69.47
LC(เลย)
2
฿2.00
22.14
26.34
16.87
-7.56
57.79
CT(อุดร)
3
฿3.00
22.00
27.48
14.67
-8.31
55.84
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
17.30
30.00
12.91
-4.41
55.80
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
22.58
26.83
16.31
-11.58
54.14
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
22.25
25.58
15.30
-12.46
50.67
BK(บึงกาฬ)
7
฿7.00
9.51
28.64
3.00
-.08
41.07
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
14.53
24.93
9.80
-12.47
36.79
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
18.07
24.87
10.55
-17.42
36.07
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
15.10
25.10
9.26
-13.48
35.98
NW(นครสวรรค์)
11
฿11.00
22.28
23.20
7.37
-18.05
34.80
SK(สกลนคร)
12
฿12.00
10.38
26.70
12.80
-17.33
32.55
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
11.47
23.75
10.07
-13.70
31.59
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
11.76
25.77
6.98
-14.56
29.95
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
12.99
22.65
9.12
-23.06
21.70
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
12.59
18.79
8.19
-22.82
16.75
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
7.86
27.72
9.23
-30.29
14.52
KR(โคราช)
18
฿18.00
13.43
17.51
8.11
-26.17
12.88
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.29
20.50
6.87
-34.43
6.23