ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
32.73
20.86
23.96
-4.59
72.96
03
LC(เลย)
2
฿2.00
28.89
21.06
24.71
-2.87
71.80
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
29.38
21.62
19.65
-1.85
68.79
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.08
21.61
20.39
-2.23
64.85
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
29.58
21.25
18.26
-5.98
63.10
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
29.95
17.37
20.88
-11.72
56.48
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
22.09
19.80
14.47
-2.94
53.41
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
21.06
21.49
12.94
-3.67
51.83
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.83
20.36
15.15
-6.08
51.26
06
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
23.55
17.83
17.41
-8.11
50.67
10
CT(อุดร)
11
฿11.00
20.65
21.57
13.30
-6.00
49.52
03
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
22.37
19.83
15.17
-8.91
48.46
05
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
23.11
18.53
15.03
-8.60
48.07
02
LP(ลำปาง)
14
฿14.00
18.63
20.48
12.37
-3.50
47.98
05
DG(มหาสารคาม)
15
฿15.00
20.68
19.96
13.59
-6.52
47.71
11
CT(อุดร)
16
฿16.00
15.57
20.99
13.42
-3.38
46.60
02
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
21.07
21.45
10.74
-8.33
44.92
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
19.20
18.41
13.40
-6.62
44.39
08
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
17.36
18.73
13.41
-5.15
44.36
02
DG(มหาสารคาม)
20
฿20.00
18.77
20.15
11.60
-6.43
44.08
10
PL(พิษณุโลก)
21
฿21.00
22.03
18.21
15.12
-12.10
43.25
07
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
20.23
19.42
12.60
-9.73
42.53
04
SR(สุรินทร์)
23
฿23.00
19.60
17.81
14.27
-9.39
42.30
04
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
17.76
20.96
9.07
-5.78
42.00
05
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
20.78
19.02
13.11
-11.26
41.66
02
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
19.48
18.75
12.24
-9.63
40.85
06
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
20.33
17.29
12.51
-9.29
40.84
02
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
19.08
16.85
13.47
-9.72
39.68
01
UB(อุบลราชธานี)
29
฿29.00
17.18
16.56
13.03
-8.45
38.31
07
LC(เลย)
30
฿30.00
16.82
18.59
12.37
-9.57
38.22
03
KB(กบินทร์บุรี)
31
฿31.00
14.96
19.81
4.32
-.92
38.17
05
KK(ขอนแก่น)
32
฿32.00
18.22
17.80
11.58
-10.85
36.75
01
PB(เพชรบูรณ์)
33
฿33.00
19.76
18.34
11.24
-12.70
36.63
01
SB(สระบุรี)
34
฿34.00
15.29
17.73
9.26
-5.86
36.42
02
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
20.92
15.71
13.42
-13.98
36.07
08
SK(สกลนคร)
36
฿36.00
14.26
20.23
9.38
-8.41
35.46
06
UB(อุบลราชธานี)
37
฿37.00
17.01
17.51
12.24
-11.49
35.27
09
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
12.86
18.48
9.02
-5.66
34.70
01
SR(สุรินทร์)
39
฿39.00
16.62
18.33
10.28
-11.13
34.10
06
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
18.01
15.67
13.24
-14.06
32.86
01
KK(ขอนแก่น)
41
฿41.00
16.56
16.66
10.47
-10.98
32.71
02
UB(อุบลราชธานี)
42
฿42.00
18.26
16.28
13.70
-15.59
32.65
09
MP(เมืองพล)
43
฿43.00
14.49
17.82
9.05
-9.36
32.00
01
MP(เมืองพล)
44
฿44.00
11.34
19.50
8.21
-7.06
32.00
01
LP(ลำปาง)
45
฿45.00
11.28
21.44
7.06
-7.89
31.90
04
KP(กำแพงเพชร)
46
฿46.00
17.36
19.00
9.55
-14.81
31.10
02
BK(บึงกาฬ)
47
฿47.00
10.78
17.39
6.68
-4.22
30.64
11
LP(ลำปาง)
48
฿48.00
8.44
21.14
5.66
-6.04
29.21