ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 11
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.05
26.22
18.19
-6.78
64.68
LC(เลย)
2
฿2.00
23.62
26.35
17.05
-7.59
59.42
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.30
29.06
13.19
-3.79
58.76
CT(อุดร)
4
฿4.00
20.81
25.42
14.48
-10.37
50.34
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
22.11
23.97
14.95
-11.03
50.01
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.43
24.25
14.60
-11.32
47.96
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
20.06
25.23
12.20
-11.68
45.81
KB(กบินทร์บุรี)
8
฿8.00
12.60
25.84
3.71
-1.22
40.93
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
15.45
23.89
10.21
-12.97
36.58
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
17.35
20.85
11.06
-14.23
35.03
KP(กำแพงเพชร)
11
฿11.00
16.24
25.16
8.48
-16.84
33.05
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
10.39
23.99
6.97
-9.84
31.51
PB(เพชรบูรณ์)
13
฿13.00
14.81
22.65
8.11
-14.40
31.16
BK(บึงกาฬ)
14
฿14.00
10.50
20.62
6.07
-6.48
30.72
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
14.92
19.11
10.21
-16.96
27.28
MH(มุกดาหาร)
16
฿16.00
13.70
17.38
8.48
-21.04
18.52
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
9.17
16.62
9.23
-20.53
14.48
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
14.42
14.28
8.04
-22.62
14.13
KR(โคราช)
19
฿19.00
10.86
19.64
6.63
-23.25
13.88
GS(ร้อยเอ็ด)
20
฿20.00
10.75
20.12
7.54
-25.04
13.38