ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
23/05/2565
17/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
22.70
25.72
-3.17
85.25
03
LC(เลย)
2
฿2.00
37.89
22.69
27.20
-4.37
83.41
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
34.73
24.34
20.68
-2.21
77.54
01
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
32.60
27.75
15.30
-7.38
68.27
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
40.00
19.53
21.83
-13.45
67.91
03
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
27.90
23.19
20.89
-4.26
67.72
04
LC(เลย)
7
฿7.00
21.58
23.41
22.71
-2.42
65.28
03
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
28.38
22.91
17.95
-6.73
62.51
01
PB(เพชรบูรณ์)
9
฿9.00
34.75
23.81
12.53
-9.67
61.42
11
CT(อุดร)
10
฿10.00
27.39
22.33
14.88
-4.06
60.54
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
24.17
22.74
14.53
-3.25
58.19
02
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
28.41
21.65
12.68
-5.27
57.47
07
LC(เลย)
13
฿13.00
31.64
22.58
12.80
-9.84
57.18
08
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
31.66
20.58
13.86
-9.34
56.76
10
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
33.73
14.96
16.03
-9.50
55.22
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
24.23
22.02
15.94
-7.61
54.58
10
CT(อุดร)
17
฿17.00
18.93
24.69
13.23
-3.43
53.42
06
UB(อุบลราชธานี)
18
฿18.00
23.10
25.43
16.20
-11.79
52.94
02
DG(มหาสารคาม)
19
฿19.00
31.65
16.22
12.29
-7.44
52.72
03
CT(อุดร)
20
฿20.00
23.73
20.41
15.35
-7.39
52.10
05
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
30.57
17.21
13.41
-9.29
51.90
03
KB(กบินทร์บุรี)
22
฿22.00
25.30
20.76
7.52
-2.59
50.99
07
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
22.13
19.37
15.36
-5.99
50.87
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
24.21
21.74
13.35
-9.57
49.73
05
KP(กำแพงเพชร)
25
฿25.00
27.40
30.00
6.34
-14.24
49.50
09
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
26.82
21.59
9.52
-9.17
48.76
05
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
24.76
18.10
15.42
-9.74
48.54
04
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
25.79
19.80
15.04
-12.40
48.23
04
SK(สกลนคร)
29
฿29.00
20.55
21.25
10.61
-4.31
48.10
02
UT(อุตรดิตถ์)
30
฿30.00
22.10
23.95
14.35
-12.80
47.60
02
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
26.39
19.07
15.87
-14.63
46.70
04
KP(กำแพงเพชร)
32
฿32.00
20.02
22.73
10.02
-8.53
44.24
02
BK(บึงกาฬ)
33
฿33.00
24.25
18.69
9.52
-8.53
43.93
05
KK(ขอนแก่น)
34
฿34.00
25.25
17.70
12.02
-11.21
43.76
02
LP(ลำปาง)
35
฿35.00
17.87
18.47
11.77
-5.09
43.02
01
SB(สระบุรี)
36
฿36.00
22.14
16.97
10.57
-8.36
41.32
01
KB(กบินทร์บุรี)
37
฿37.00
13.69
23.70
3.72
-.57
40.54
06
SR(สุรินทร์)
38
฿38.00
24.22
19.73
14.80
-18.75
40.00
06
UT(อุตรดิตถ์)
39
฿39.00
17.41
17.95
16.96
-12.77
39.55
03
BK(บึงกาฬ)
40
฿40.00
10.52
26.18
2.65
-.09
39.26
02
PL(พิษณุโลก)
41
฿41.00
31.57
17.15
10.19
-19.79
39.12
01
SR(สุรินทร์)
42
฿42.00
15.78
20.47
11.19
-8.48
38.96