ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
23/05/2565
17/05/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
28.97
29.35
19.47
-7.86
69.93
LC(เลย)
2
฿2.00
29.13
30.00
18.57
-9.10
68.60
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
20.44
29.30
13.57
-4.11
59.20
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
25.87
26.99
16.40
-11.50
57.76
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
22.05
27.50
15.38
-12.95
51.98
CT(อุดร)
6
฿6.00
20.70
26.69
14.61
-11.16
50.84
KP(กำแพงเพชร)
7
฿7.00
25.53
26.94
9.39
-11.65
50.21
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
23.39
22.50
10.62
-13.95
42.56
KB(กบินทร์บุรี)
9
฿9.00
17.21
23.22
5.71
-4.09
42.05
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
15.73
23.76
12.68
-10.73
41.44
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
20.33
23.90
8.79
-12.56
40.46
BK(บึงกาฬ)
12
฿12.00
17.86
20.33
7.00
-12.41
32.78
KK(ขอนแก่น)
13
฿13.00
18.39
19.37
11.21
-17.19
31.78
MP(เมืองพล)
14
฿14.00
9.64
23.61
7.17
-12.56
27.86
PL(พิษณุโลก)
15
฿15.00
17.53
19.75
10.59
-20.08
27.79
KR(โคราช)
16
฿16.00
13.85
22.75
7.62
-18.82
25.40
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
14.73
18.96
7.27
-23.10
17.86
SB(สระบุรี)
18
฿18.00
16.75
14.07
9.25
-24.86
15.21
GS(ร้อยเอ็ด)
19
฿19.00
11.19
20.35
7.34
-27.69
11.19
NW(นครสวรรค์)
20
฿20.00
8.44
19.91
9.47
-36.85
.97