ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
22/11/2564
16/11/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
06
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
22.23
22.16
-3.49
80.90
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
20.94
26.75
-7.41
80.28
03
LC(เลย)
3
฿3.00
35.62
21.56
23.51
-2.85
77.84
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.43
27.22
19.69
-3.22
69.12
04
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
27.51
22.89
18.66
-2.22
66.84
14
CT(อุดร)
6
฿6.00
40.00
20.24
19.64
-15.07
64.81
01
CT(อุดร)
7
฿7.00
25.45
21.45
12.45
-2.77
56.58
02
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
31.56
19.46
16.59
-13.02
54.59
03
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
27.50
19.46
18.14
-11.25
53.85
06
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
28.01
18.43
19.15
-12.63
52.96
04
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
13.24
26.25
19.16
-6.17
52.48
03
SR(สุรินทร์)
12
฿12.00
22.92
20.89
17.26
-8.95
52.12
11
CT(อุดร)
13
฿13.00
19.34
21.14
14.62
-3.12
51.98
07
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
31.04
17.33
12.69
-9.69
51.37
02
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
27.47
17.29
17.91
-11.94
50.73
02
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
23.91
20.36
17.55
-11.23
50.59
02
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
17.82
27.79
13.32
-8.69
50.24
07
PL(พิษณุโลก)
18
฿18.00
29.52
22.69
11.05
-14.17
49.09
06
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
19.84
20.52
13.77
-6.11
48.02
07
LC(เลย)
20
฿20.00
14.78
21.91
14.99
-5.33
46.35
01
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
19.84
24.63
12.52
-11.19
45.80
10
CT(อุดร)
22
฿22.00
20.89
19.79
14.55
-9.60
45.63
01
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
27.48
22.66
16.02
-21.04
45.12
07
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
16.31
20.91
15.23
-7.85
44.60
05
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
19.87
18.84
14.46
-9.42
43.75
07
DG(มหาสารคาม)
26
฿26.00
22.90
19.33
11.21
-9.75
43.69
07
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
17.83
18.58
13.39
-7.62
42.18
07
KK(ขอนแก่น)
28
฿28.00
18.32
20.49
9.46
-8.88
39.39
03
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
22.40
21.86
12.16
-17.35
39.07
02
DG(มหาสารคาม)
30
฿30.00
14.27
20.28
11.98
-7.80
38.73
08
SK(สกลนคร)
31
฿31.00
21.88
21.12
10.81
-15.71
38.10
02
MP(เมืองพล)
32
฿32.00
15.28
20.86
7.87
-8.01
36.00
07
CT(อุดร)
33
฿33.00
22.40
21.00
11.24
-18.80
35.84
05
PL(พิษณุโลก)
34
฿34.00
32.59
16.10
9.23
-22.33
35.59
02
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
12.73
18.89
12.41
-9.75
34.28
03
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
20.87
23.30
8.44
-18.35
34.26
01
MP(เมืองพล)
37
฿37.00
15.27
19.42
10.34
-11.20
33.83
09
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
5.09
21.51
10.69
-3.50
33.79
01
LP(ลำปาง)
39
฿39.00
10.18
21.48
8.99
-6.97
33.68
01
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
15.29
25.72
12.49
-19.91
33.59
03
GS(ร้อยเอ็ด)
41
฿41.00
23.92
23.57
12.16
-26.34
33.31
03
CT(อุดร)
42
฿42.00
14.26
21.15
14.35
-16.66
33.10