คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
06
DG(มหาสารคาม)
99
฿99.00
8.68
14.74
5.50
-27.14
1.78
07
MP(เมืองพล)
100
฿100.00
6.32
13.17
4.09
-23.47
.12
07
KR(โคราช)
101
฿101.00
8.24
13.37
5.26
-27.40
-.54
03
DG(มหาสารคาม)
102
฿102.00
10.31
8.01
7.57
-27.68
-1.79
03
PL(พิษณุโลก)
103
฿103.00
4.63
8.98
6.33
-25.77
-5.83
03
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
15.97
9.80
6.71
-39.23
-6.75
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
8.66
20.25
5.63
-45.94
-11.39
09
PL(พิษณุโลก)
106
฿106.00
6.08
5.95
6.66
-31.12
-12.43
09
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
9.62
4.76
5.74
-38.35
-18.23
05
KP(กำแพงเพชร)
108
฿108.00
5.18
14.52
5.03
-52.59
-27.86
03
KR(โคราช)
109
฿109.00
10.81
8.66
3.99
-74.31
-50.86