คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
02
BK(บึงกาฬ)
49
฿49.00
9.37
16.27
5.78
-.95
30.47
06
SR(สุรินทร์)
50
฿50.00
12.75
13.64
13.19
-9.41
30.18
04
UT(อุตรดิตถ์)
51
฿51.00
14.08
15.40
11.16
-10.56
30.08
01
PB(เพชรบูรณ์)
52
฿52.00
17.74
13.69
11.33
-12.82
29.94
06
SB(สระบุรี)
53
฿53.00
13.69
13.18
8.68
-6.07
29.48
08
DG(มหาสารคาม)
54
฿54.00
12.86
14.79
8.75
-6.96
29.44
01
MP(เมืองพล)
55
฿55.00
11.94
18.45
8.20
-9.59
29.00
07
SR(สุรินทร์)
56
฿56.00
13.87
16.82
11.22
-13.08
28.84
06
NW(นครสวรรค์)
57
฿57.00
13.32
12.93
7.47
-5.26
28.45
04
KP(กำแพงเพชร)
58
฿58.00
22.08
16.70
10.48
-21.36
27.90
03
MP(เมืองพล)
59
฿59.00
8.61
17.03
4.31
-2.20
27.76
11
LP(ลำปาง)
60
฿60.00
8.74
17.98
5.88
-5.35
27.24
07
SK(สกลนคร)
61
฿61.00
18.58
14.93
10.73
-17.01
27.22
02
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
14.65
14.35
12.55
-14.80
26.75
04
NW(นครสวรรค์)
63
฿63.00
16.93
13.00
8.92
-12.62
26.24
03
MH(มุกดาหาร)
64
฿64.00
12.12
13.91
9.60
-9.44
26.19
05
PL(พิษณุโลก)
65
฿65.00
9.78
17.55
9.50
-11.03
25.81
07
GS(ร้อยเอ็ด)
66
฿66.00
10.34
18.78
7.60
-11.26
25.47
05
LC(เลย)
67
฿67.00
9.85
16.63
8.93
-10.06
25.34
04
GS(ร้อยเอ็ด)
68
฿68.00
12.78
20.14
7.03
-14.67
25.27
01
PL(พิษณุโลก)
69
฿69.00
10.51
17.64
9.47
-13.20
24.42
07
PL(พิษณุโลก)
70
฿70.00
11.44
13.54
10.20
-10.86
24.33
08
CT(อุดร)
71
฿71.00
15.69
13.14
11.25
-16.26
23.83
03
UB(อุบลราชธานี)
72
฿72.00
15.14
15.58
12.45
-19.42
23.76
01
BK(บึงกาฬ)
73
฿73.00
5.57
14.62
6.36
-2.98
23.57
04
SK(สกลนคร)
74
฿74.00
6.45
16.86
8.50
-8.90
22.92
07
CT(อุดร)
75
฿75.00
14.63
15.17
10.56
-17.70
22.66
02
MP(เมืองพล)
76
฿76.00
6.34
18.08
4.90
-8.11
21.21
01
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
6.89
12.81
8.44
-9.05
19.08
02
NW(นครสวรรค์)
78
฿78.00
9.90
11.39
8.30
-11.08
18.51
01
KB(กบินทร์บุรี)
79
฿79.00
5.45
12.26
.52
.00
18.23
05
NW(นครสวรรค์)
80
฿80.00
9.13
12.82
7.55
-11.52
17.99
01
LC(เลย)
81
฿81.00
9.03
14.44
10.89
-16.51
17.85
02
CT(อุดร)
82
฿82.00
9.22
14.94
8.09
-14.53
17.71
02
PL(พิษณุโลก)
83
฿83.00
11.05
15.72
9.81
-21.14
15.45
02
GS(ร้อยเอ็ด)
84
฿84.00
11.15
14.21
8.13
-19.51
13.99
03
KP(กำแพงเพชร)
85
฿85.00
18.40
9.92
7.51
-22.12
13.72
01
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
5.06
22.70
4.84
-19.18
13.42
01
MH(มุกดาหาร)
87
฿87.00
12.22
14.29
10.54
-23.96
13.09
02
PB(เพชรบูรณ์)
88
฿88.00
5.26
14.78
7.92
-15.84
12.12
04
SB(สระบุรี)
89
฿89.00
9.99
13.12
5.31
-17.86
10.56
09
SK(สกลนคร)
90
฿90.00
16.86
12.31
9.21
-30.38
8.00
04
PB(เพชรบูรณ์)
91
฿91.00
11.25
14.77
5.44
-23.74
7.72
04
MH(มุกดาหาร)
92
฿92.00
14.07
10.30
6.78
-24.08
7.08
05
PB(เพชรบูรณ์)
93
฿93.00
9.65
10.49
3.75
-17.77
6.13
03
KK(ขอนแก่น)
94
฿94.00
13.31
9.51
8.23
-25.30
5.75
03
PB(เพชรบูรณ์)
95
฿95.00
6.39
14.59
6.12
-21.53
5.57
06
KR(โคราช)
96
฿96.00
4.94
12.48
5.14
-17.43
5.13
03
GS(ร้อยเอ็ด)
97
฿97.00
13.12
8.76
9.51
-27.42
3.97
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
6.10
9.61
6.72
-20.55
1.87