ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.76
18.81
25.27
-2.68
70.17
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
32.28
17.23
25.12
-4.72
69.91
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
26.81
18.88
20.58
-1.47
64.79
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
34.77
18.05
19.19
-7.60
64.41
03
CT(อุดร)
5
฿5.00
26.58
19.14
16.87
-4.58
58.01
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
26.28
16.72
19.33
-5.21
57.12
04
LC(เลย)
7
฿7.00
20.05
18.99
19.90
-2.56
56.39
05
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
27.25
18.01
14.38
-5.47
54.17
02
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
20.23
26.00
13.63
-7.67
52.19
07
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
19.26
19.71
15.04
-2.03
51.99
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
22.62
19.26
13.82
-4.30
51.40
14
CT(อุดร)
12
฿12.00
23.84
14.56
20.83
-9.78
49.46
04
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
19.11
19.03
15.88
-6.32
47.70
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
25.06
17.70
14.49
-10.34
46.91
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
21.64
17.57
14.79
-7.33
46.67
02
LP(ลำปาง)
16
฿16.00
15.42
19.21
13.43
-2.35
45.72
11
CT(อุดร)
17
฿17.00
16.45
18.68
14.00
-3.52
45.62
01
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
19.75
17.04
14.02
-5.19
45.62
03
KB(กบินทร์บุรี)
19
฿19.00
23.36
18.74
3.02
.00
45.12
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
14.27
18.65
14.40
-2.30
45.02
02
KB(กบินทร์บุรี)
21
฿21.00
21.95
18.74
3.09
.00
43.79
02
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
22.11
17.12
17.02
-13.18
43.07
02
KP(กำแพงเพชร)
23
฿23.00
26.11
20.69
11.28
-15.89
42.19
05
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
20.22
16.79
14.99
-9.85
42.15
07
LC(เลย)
25
฿25.00
18.81
17.69
12.93
-7.90
41.52
07
UB(อุบลราชธานี)
26
฿26.00
21.36
15.83
12.88
-8.89
41.17
01
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
14.26
16.69
13.59
-3.94
40.61
09
DG(มหาสารคาม)
28
฿28.00
13.24
19.73
9.74
-2.69
40.02
05
KK(ขอนแก่น)
29
฿29.00
22.01
15.01
11.84
-9.04
39.82
01
SR(สุรินทร์)
30
฿30.00
23.11
16.42
11.33
-11.10
39.77
10
PL(พิษณุโลก)
31
฿31.00
21.58
17.94
16.03
-15.81
39.74
02
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
22.14
16.66
12.92
-12.41
39.31
03
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
17.73
16.22
15.24
-10.64
38.54
02
UT(อุตรดิตถ์)
34
฿34.00
16.69
15.51
14.13
-7.80
38.54
08
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
14.63
20.17
10.21
-7.07
37.93
07
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
15.94
16.45
9.11
-5.29
36.21
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
17.76
15.21
11.61
-8.82
35.76
05
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
21.82
16.58
13.27
-15.94
35.72
06
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
17.27
15.05
11.23
-8.58
34.97
07
DG(มหาสารคาม)
40
฿40.00
21.73
15.56
10.54
-14.05
33.77
01
SB(สระบุรี)
41
฿41.00
10.93
17.33
8.71
-3.98
32.99
09
MP(เมืองพล)
42
฿42.00
15.77
18.08
8.66
-10.01
32.50
08
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
16.93
12.55
10.99
-8.72
31.75
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
13.86
18.98
8.12
-9.31
31.64
06
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
13.25
16.02
12.44
-10.19
31.51
01
CT(อุดร)
46
฿46.00
12.84
15.49
11.58
-8.86
31.04
02
KR(โคราช)
47
฿47.00
13.93
16.48
9.98
-9.40
30.98
06
PL(พิษณุโลก)
48
฿48.00
10.88
15.45
8.90
-4.44
30.80