ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
27.56
25.40
19.27
-5.95
66.28
LC(เลย)
2
฿2.00
20.99
26.33
17.81
-6.26
58.87
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
19.99
27.84
14.13
-3.67
58.30
KB(กบินทร์บุรี)
4
฿4.00
22.25
27.64
2.77
.00
52.65
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
19.12
24.54
15.77
-9.29
50.14
CT(อุดร)
6
฿6.00
20.13
23.85
15.43
-9.47
49.94
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
19.83
23.86
15.41
-10.53
48.57
DG(มหาสารคาม)
8
฿8.00
18.66
26.62
11.45
-11.37
45.36
SK(สกลนคร)
9
฿9.00
20.50
24.26
12.95
-14.49
43.22
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
19.72
21.22
11.89
-10.83
42.00
BK(บึงกาฬ)
11
฿11.00
8.54
22.72
6.94
-1.99
36.21
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
11.19
25.57
6.89
-10.23
33.43
NW(นครสวรรค์)
13
฿13.00
12.84
18.75
9.30
-10.00
30.89
PL(พิษณุโลก)
14
฿14.00
13.07
21.16
11.16
-14.85
30.54
KP(กำแพงเพชร)
15
฿15.00
17.78
25.28
8.95
-23.59
28.42
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
11.49
20.66
7.90
-17.22
22.82
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
12.81
23.10
8.67
-22.17
22.40
MH(มุกดาหาร)
18
฿18.00
12.72
18.18
9.61
-19.00
21.51
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
13.76
17.48
8.04
-20.14
19.13
KR(โคราช)
20
฿20.00
10.83
19.68
6.96
-25.62
11.86