คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/03/2565
15/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
07
KR(โคราช)
85
฿85.00
15.66
21.17
5.92
-26.67
16.08
02
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
4.29
15.90
8.41
-12.67
15.93
02
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
5.93
21.13
7.91
-19.91
15.06
04
NW(นครสวรรค์)
88
฿88.00
2.15
17.12
7.67
-12.23
14.71
05
NW(นครสวรรค์)
89
฿89.00
2.15
17.19
6.67
-12.77
13.24
06
KR(โคราช)
90
฿90.00
3.25
22.18
6.65
-20.66
11.42
04
SB(สระบุรี)
91
฿91.00
5.36
17.70
4.81
-16.83
11.04
05
PB(เพชรบูรณ์)
92
฿92.00
8.64
11.04
3.57
-16.18
7.07
03
KK(ขอนแก่น)
93
฿93.00
11.38
14.96
7.71
-27.63
6.42
03
KP(กำแพงเพชร)
94
฿94.00
6.51
12.86
6.31
-21.22
4.46
02
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
5.37
13.72
6.80
-21.46
4.43
09
SK(สกลนคร)
96
฿96.00
5.91
20.00
8.66
-30.78
3.79
07
MP(เมืองพล)
97
฿97.00
3.76
18.35
3.93
-23.20
2.84
06
DG(มหาสารคาม)
98
฿98.00
4.83
19.91
4.85
-27.29
2.30
03
PL(พิษณุโลก)
99
฿99.00
8.59
12.61
5.81
-29.03
-2.02
03
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
7.10
11.26
8.40
-30.80
-4.04
03
SB(สระบุรี)
101
฿101.00
13.51
6.37
6.40
-35.94
-9.66
03
DG(มหาสารคาม)
102
฿102.00
4.29
10.98
7.12
-32.08
-9.69
06
GS(ร้อยเอ็ด)
103
฿103.00
6.57
19.92
4.25
-41.78
-11.04
09
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
13.50
5.87
6.07
-38.85
-13.41
09
PL(พิษณุโลก)
105
฿105.00
4.30
8.12
6.25
-35.96
-17.29
05
KP(กำแพงเพชร)
106
฿106.00
4.85
11.89
4.18
-47.18
-26.26
03
KR(โคราช)
107
฿107.00
8.67
16.33
4.48
-66.86
-37.38