คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/03/2565
15/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
11
LP(ลำปาง)
43
฿43.00
12.95
26.41
6.43
-5.08
40.71
03
MP(เมืองพล)
44
฿44.00
15.11
23.43
4.54
-2.67
40.41
02
KR(โคราช)
45
฿45.00
17.40
23.33
8.95
-9.35
40.33
08
SK(สกลนคร)
46
฿46.00
10.82
26.61
9.58
-7.71
39.30
01
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
12.99
25.59
8.66
-8.53
38.71
01
KB(กบินทร์บุรี)
48
฿48.00
10.81
26.66
1.16
.00
38.63
02
BK(บึงกาฬ)
49
฿49.00
10.87
22.41
6.55
-1.43
38.40
07
DG(มหาสารคาม)
50
฿50.00
22.09
19.28
9.68
-12.77
38.28
05
KK(ขอนแก่น)
50
฿50.00
15.58
19.71
11.11
-8.12
38.28
06
NW(นครสวรรค์)
51
฿51.00
16.12
18.32
8.63
-5.95
37.12
01
LP(ลำปาง)
52
฿52.00
12.36
25.37
7.83
-9.29
36.27
06
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
12.39
20.40
7.85
-4.94
35.70
04
UT(อุตรดิตถ์)
54
฿54.00
12.99
22.12
10.72
-10.23
35.60
05
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
12.94
24.85
8.48
-11.08
35.19
01
CT(อุดร)
56
฿56.00
12.40
20.99
11.27
-9.96
34.70
01
KK(ขอนแก่น)
57
฿57.00
13.11
19.82
10.86
-9.11
34.68
07
PL(พิษณุโลก)
58
฿58.00
15.10
20.13
10.36
-11.49
34.10
01
KP(กำแพงเพชร)
59
฿59.00
12.97
26.95
5.49
-11.36
34.05
06
KK(ขอนแก่น)
60
฿60.00
10.35
20.88
10.94
-9.44
32.73
01
PB(เพชรบูรณ์)
61
฿61.00
14.12
18.80
11.21
-12.22
31.91
06
SR(สุรินทร์)
62
฿62.00
10.37
18.90
12.26
-9.73
31.80
07
SK(สกลนคร)
63
฿63.00
16.23
20.56
9.92
-14.95
31.76
02
UT(อุตรดิตถ์)
64
฿64.00
7.62
18.48
12.70
-7.43
31.37
01
BK(บึงกาฬ)
65
฿65.00
7.01
20.59
7.11
-4.00
30.71
08
DG(มหาสารคาม)
66
฿66.00
10.90
18.10
8.32
-6.91
30.41
04
PB(เพชรบูรณ์)
67
฿67.00
21.71
22.37
5.57
-19.72
29.93
05
LC(เลย)
68
฿68.00
10.96
19.86
7.64
-10.16
28.30
07
GS(ร้อยเอ็ด)
69
฿69.00
7.08
24.83
6.95
-10.88
27.98
03
MH(มุกดาหาร)
70
฿70.00
9.67
18.18
8.90
-10.36
26.39
02
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
12.94
20.94
10.37
-18.19
26.06
07
CT(อุดร)
72
฿72.00
12.41
22.82
9.63
-18.83
26.03
01
NW(นครสวรรค์)
72
฿72.00
8.69
18.11
8.50
-9.27
26.03
02
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
2.16
26.95
4.60
-8.12
25.59
04
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
8.18
24.06
7.09
-14.56
24.77
08
CT(อุดร)
75
฿75.00
11.94
18.69
11.44
-17.86
24.21
02
CT(อุดร)
76
฿76.00
7.54
21.31
8.52
-13.45
23.92
01
LC(เลย)
77
฿77.00
10.89
20.19
10.87
-18.40
23.55
01
MH(มุกดาหาร)
78
฿78.00
13.47
21.99
9.59
-23.00
22.05
04
KP(กำแพงเพชร)
79
฿79.00
6.50
24.40
9.99
-19.50
21.39
06
SB(สระบุรี)
80
฿80.00
2.15
18.10
7.51
-7.05
20.71
03
UB(อุบลราชธานี)
81
฿81.00
7.64
22.24
10.55
-20.04
20.39
03
PB(เพชรบูรณ์)
82
฿82.00
5.40
23.51
6.17
-16.51
18.57
02
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
4.30
21.76
7.79
-15.79
18.06
04
MH(มุกดาหาร)
84
฿84.00
18.60
13.52
6.78
-22.49
16.41