ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/03/2565
15/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
24.65
25.52
-4.61
85.56
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
38.94
26.48
20.21
-1.35
84.28
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
40.00
24.69
19.87
-6.70
77.86
04
LC(เลย)
4
฿4.00
29.25
26.81
20.34
-2.16
74.24
03
LC(เลย)
5
฿5.00
22.13
26.42
23.27
-2.54
69.28
05
SR(สุรินทร์)
6
฿6.00
35.40
24.06
17.72
-9.37
67.81
03
KB(กบินทร์บุรี)
7
฿7.00
35.81
26.66
4.94
.00
67.41
09
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
28.21
28.76
14.47
-4.19
67.25
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
29.64
23.32
19.43
-5.53
66.86
05
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
32.06
24.96
14.54
-5.20
66.36
06
SK(สกลนคร)
11
฿11.00
34.08
25.43
14.87
-8.67
65.71
02
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
30.39
30.00
13.37
-10.20
63.56
03
CT(อุดร)
13
฿13.00
24.98
25.76
15.45
-4.72
61.47
02
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
24.96
29.36
12.40
-6.33
60.39
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
21.67
26.98
14.29
-2.71
60.23
10
PL(พิษณุโลก)
16
฿16.00
28.19
26.13
16.54
-14.74
56.12
07
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
28.10
22.62
14.41
-9.67
55.46
07
LC(เลย)
18
฿18.00
23.15
26.49
13.02
-7.86
54.80
02
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
16.22
27.22
13.52
-2.46
54.50
01
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
19.35
24.86
15.12
-4.94
54.39
03
SR(สุรินทร์)
21
฿21.00
25.44
22.72
15.01
-9.53
53.64
14
CT(อุดร)
22
฿22.00
22.69
19.84
20.01
-10.45
52.09
02
UB(อุบลราชธานี)
23
฿23.00
23.36
25.13
15.53
-12.58
51.44
02
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
27.15
21.47
13.08
-10.33
51.37
01
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
26.09
24.52
10.91
-10.27
51.25
07
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
11.86
26.36
14.28
-1.60
50.90
08
UB(อุบลราชธานี)
27
฿27.00
10.24
26.64
14.30
-1.66
49.52
05
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
27.11
22.75
13.19
-14.67
48.38
04
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
10.77
27.87
14.63
-6.58
46.69
06
UB(อุบลราชธานี)
30
฿30.00
21.10
23.01
12.66
-10.13
46.64
09
MP(เมืองพล)
31
฿31.00
21.64
24.70
8.82
-9.02
46.14
04
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
13.49
28.72
11.72
-7.81
46.12
08
PL(พิษณุโลก)
33
฿33.00
27.13
17.23
10.99
-9.48
45.87
10
CT(อุดร)
34
฿34.00
13.48
24.63
14.05
-6.31
45.85
01
SB(สระบุรี)
35
฿35.00
15.70
24.61
9.52
-4.08
45.75
02
SR(สุรินทร์)
36
฿36.00
23.34
20.90
13.23
-11.99
45.48
09
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
11.37
27.10
9.23
-2.72
44.98
07
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
17.93
23.55
9.18
-5.75
44.91
01
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
13.00
23.28
12.40
-4.42
44.26
07
SR(สุรินทร์)
40
฿40.00
21.27
23.52
11.72
-12.32
44.19
02
KB(กบินทร์บุรี)
41
฿41.00
13.06
26.66
3.57
.00
43.29
01
PL(พิษณุโลก)
42
฿42.00
18.45
26.64
9.62
-12.76
41.95