ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
21/03/2565
15/03/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
29.16
26.35
19.21
-5.68
69.04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
24.84
30.00
14.28
-3.62
65.50
LC(เลย)
3
฿3.00
22.03
27.63
17.17
-6.32
60.51
SR(สุรินทร์)
4
฿4.00
24.93
25.81
15.59
-9.83
56.50
KB(กบินทร์บุรี)
5
฿5.00
22.74
29.62
3.69
.00
56.05
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.70
26.56
15.21
-9.38
52.09
CT(อุดร)
7
฿7.00
18.16
25.14
14.95
-9.69
48.56
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
22.01
26.32
13.23
-13.30
48.26
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
18.04
24.57
10.80
-11.17
42.24
BK(บึงกาฬ)
10
฿10.00
10.22
23.83
7.81
-2.71
39.15
KK(ขอนแก่น)
11
฿11.00
15.62
22.09
11.38
-11.28
37.81
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
12.72
26.89
6.98
-9.63
36.96
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
17.78
22.74
10.96
-15.03
36.45
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
13.99
25.40
8.99
-19.44
28.94
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
12.38
22.13
7.84
-15.44
26.91
NW(นครสวรรค์)
16
฿16.00
7.63
19.26
9.12
-10.53
25.48
MH(มุกดาหาร)
17
฿17.00
13.46
19.14
9.16
-18.94
22.82
KR(โคราช)
18
฿18.00
12.85
23.62
7.43
-25.65
18.25
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
11.48
16.38
7.84
-20.09
15.61
GS(ร้อยเอ็ด)
20
฿20.00
7.97
21.75
7.91
-22.61
15.02