คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
04
GS(ร้อยเอ็ด)
99
฿99.00
8.83
14.61
5.85
-29.43
-.14
04
MH(มุกดาหาร)
100
฿100.00
10.46
15.80
7.56
-34.67
-.84
04
NW(นครสวรรค์)
101
฿101.00
10.04
11.78
6.61
-30.45
-2.02
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
7.05
17.74
4.89
-38.04
-8.35
09
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
10.16
5.94
5.33
-34.57
-13.14
05
KP(กำแพงเพชร)
104
฿104.00
8.20
12.30
6.48
-43.64
-16.67
06
GS(ร้อยเอ็ด)
105
฿105.00
4.74
7.25
4.77
-48.80
-32.04
04
SB(สระบุรี)
106
฿106.00
6.50
21.27
6.51
-74.21
-39.93
03
SB(สระบุรี)
107
฿107.00
8.31
2.76
4.53
-61.68
-46.08
03
KR(โคราช)
108
฿108.00
4.45
-2.67
3.81
-75.17
-69.57