ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
30.06
20.20
25.73
-5.48
70.51
03
LC(เลย)
2
฿2.00
26.90
20.58
22.31
-4.00
65.78
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
25.19
21.77
18.81
-1.60
64.17
04
LC(เลย)
4
฿4.00
25.94
20.36
18.37
-3.84
60.83
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
27.39
19.11
19.77
-7.30
58.97
06
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
22.78
19.87
19.45
-4.12
57.99
04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
22.86
19.59
16.46
-5.70
53.21
02
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
17.75
22.16
12.11
-3.01
49.00
03
CT(อุดร)
9
฿9.00
21.80
21.65
13.95
-8.78
48.62
01
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
20.44
20.48
14.76
-7.21
48.47
11
CT(อุดร)
11
฿11.00
19.19
19.61
12.32
-5.67
45.45
03
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
19.89
19.11
16.02
-10.06
44.96
01
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
19.50
20.06
13.20
-7.87
44.89
05
SR(สุรินทร์)
14
฿14.00
21.82
18.26
15.07
-10.71
44.43
10
CT(อุดร)
15
฿15.00
17.75
19.47
13.70
-7.71
43.21
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
20.10
18.99
13.46
-9.76
42.79
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
20.47
18.89
14.74
-11.58
42.51
01
CT(อุดร)
18
฿18.00
16.23
18.51
11.62
-4.36
42.00
07
UB(อุบลราชธานี)
19
฿19.00
15.74
19.16
12.56
-6.45
41.02
07
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
19.00
20.40
13.00
-11.45
40.95
09
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
13.34
20.51
9.61
-3.00
40.46
09
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
15.16
21.73
11.40
-7.88
40.41
07
LC(เลย)
23
฿23.00
15.65
18.86
12.99
-7.11
40.39
02
UB(อุบลราชธานี)
24
฿24.00
20.29
16.68
15.10
-11.71
40.36
08
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
11.94
22.78
10.30
-5.36
39.65
03
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
18.37
18.06
13.61
-10.69
39.34
01
PB(เพชรบูรณ์)
27
฿27.00
18.32
19.65
13.34
-12.09
39.22
06
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
16.13
17.65
12.62
-7.84
38.56
05
DG(มหาสารคาม)
29
฿29.00
18.13
20.82
9.99
-10.94
37.99
06
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
15.94
19.89
14.99
-14.10
36.72
01
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
13.97
17.89
11.09
-8.45
34.51
06
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
10.99
21.73
7.33
-6.30
33.76
08
CT(อุดร)
33
฿33.00
16.93
16.65
9.72
-9.61
33.69
08
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
18.15
20.15
12.20
-17.63
32.88
01
SB(สระบุรี)
35
฿35.00
10.73
20.92
6.16
-5.54
32.26
07
CT(อุดร)
36
฿36.00
12.34
17.85
10.37
-9.05
31.52
06
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
14.68
18.45
9.36
-11.16
31.34
07
PL(พิษณุโลก)
38
฿38.00
14.45
17.03
9.21
-9.61
31.07
01
KK(ขอนแก่น)
39
฿39.00
13.25
19.04
9.53
-11.06
30.75
02
SK(สกลนคร)
40
฿40.00
13.45
18.30
12.78
-13.91
30.63
02
KR(โคราช)
41
฿41.00
14.70
19.57
9.38
-13.64
30.01
01
BK(บึงกาฬ)
42
฿42.00
10.19
17.21
2.65
-.30
29.75
02
SR(สุรินทร์)
43
฿43.00
17.65
16.22
13.68
-17.84
29.70
01
LP(ลำปาง)
44
฿44.00
9.49
18.98
7.61
-6.64
29.45
04
UT(อุตรดิตถ์)
45
฿45.00
14.94
20.16
8.94
-15.58
28.45
05
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
15.77
18.32
9.87
-15.78
28.18
05
LC(เลย)
47
฿47.00
11.70
19.29
8.51
-11.36
28.14
07
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
14.81
16.67
11.04
-14.56
27.95