ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 10
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
25.02
25.23
18.13
-8.54
59.85
LC(เลย)
2
฿2.00
21.81
24.88
16.40
-6.76
56.33
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
17.40
26.96
12.55
-4.84
52.08
CT(อุดร)
4
฿4.00
21.25
24.01
14.15
-8.60
50.82
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
21.32
22.93
15.41
-10.93
48.73
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
20.23
23.13
14.98
-11.85
46.49
SK(สกลนคร)
7
฿7.00
14.76
23.52
12.42
-15.85
34.85
KK(ขอนแก่น)
8
฿8.00
15.13
22.26
9.87
-12.80
34.45
BK(บึงกาฬ)
9
฿9.00
9.45
22.54
2.64
-.19
34.45
DG(มหาสารคาม)
10
฿10.00
13.44
21.90
10.04
-13.48
31.90
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
12.20
22.30
8.78
-14.20
29.07
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
14.25
21.16
10.10
-17.60
27.91
MP(เมืองพล)
13
฿13.00
8.65
22.94
6.81
-13.48
24.93
MH(มุกดาหาร)
14
฿14.00
14.33
20.95
9.77
-25.05
20.00
NW(นครสวรรค์)
15
฿15.00
12.60
19.30
6.84
-19.81
18.92
GS(ร้อยเอ็ด)
16
฿16.00
10.61
17.53
7.80
-21.65
14.29
KP(กำแพงเพชร)
17
฿17.00
11.39
20.48
8.96
-28.05
12.78
KR(โคราช)
18
฿18.00
9.48
16.87
7.16
-26.46
7.06
CH(ชลบุรี)
19
฿19.00
.00
3.00
.06
.00
3.06
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
11.06
18.40
6.84
-36.29
.02