คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/02/2565
15/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
GS(ร้อยเอ็ด)
87
฿87.00
9.08
12.29
9.12
-20.18
10.31
03
DG(มหาสารคาม)
88
฿88.00
11.11
11.09
8.75
-21.09
9.86
09
PL(พิษณุโลก)
89
฿89.00
13.13
15.59
6.54
-27.90
7.36
06
DG(มหาสารคาม)
90
฿90.00
12.62
16.72
6.07
-28.21
7.20
02
PL(พิษณุโลก)
91
฿91.00
10.58
14.36
7.77
-25.66
7.05
09
SK(สกลนคร)
92
฿92.00
17.71
14.66
9.14
-34.72
6.79
05
NW(นครสวรรค์)
93
฿93.00
2.02
16.85
5.67
-17.90
6.64
04
NW(นครสวรรค์)
94
฿94.00
7.08
13.04
6.55
-20.34
6.33
03
KK(ขอนแก่น)
95
฿95.00
12.10
11.04
7.38
-25.83
4.69
07
KR(โคราช)
96
฿96.00
6.04
11.38
5.23
-19.89
2.76
04
SB(สระบุรี)
97
฿97.00
2.01
24.96
6.30
-30.64
2.63
02
KP(กำแพงเพชร)
98
฿98.00
.00
19.62
8.93
-28.35
.20
04
KP(กำแพงเพชร)
99
฿99.00
.00
18.28
8.36
-28.80
-2.16
09
SB(สระบุรี)
100
฿100.00
11.58
7.64
6.44
-31.48
-5.82
03
KP(กำแพงเพชร)
101
฿101.00
.00
8.42
5.91
-20.81
-6.48
01
KP(กำแพงเพชร)
102
฿102.00
.00
7.51
3.29
-27.61
-16.81
03
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
9.10
8.21
5.06
-56.59
-34.22
06
GS(ร้อยเอ็ด)
104
฿104.00
.00
14.10
4.98
-63.24
-44.16
05
KP(กำแพงเพชร)
105
฿105.00
.00
-3.85
2.95
-45.00
-45.90
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
6.58
-4.07
3.35
-87.08
-81.22