คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/02/2565
15/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
08
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
18.21
17.39
10.77
-11.75
34.62
02
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
11.12
20.16
15.32
-12.06
34.54
10
CT(อุดร)
45
฿45.00
6.06
22.29
13.11
-7.91
33.55
02
PB(เพชรบูรณ์)
46
฿46.00
12.12
21.08
10.68
-10.34
33.54
05
SK(สกลนคร)
47
฿47.00
18.68
19.71
13.06
-18.06
33.39
01
MP(เมืองพล)
48
฿48.00
15.11
22.23
8.34
-12.70
32.98
06
KK(ขอนแก่น)
49
฿49.00
10.08
22.53
10.19
-10.62
32.18
09
MP(เมืองพล)
50
฿50.00
13.61
23.52
7.92
-12.96
32.09
01
KK(ขอนแก่น)
51
฿51.00
8.05
23.62
10.56
-10.48
31.75
02
BK(บึงกาฬ)
52
฿52.00
3.04
24.31
3.99
-.02
31.32
07
PL(พิษณุโลก)
53
฿53.00
15.17
15.53
9.63
-9.97
30.36
02
SK(สกลนคร)
54
฿54.00
11.09
24.26
13.00
-18.06
30.29
01
BK(บึงกาฬ)
55
฿55.00
5.54
20.74
4.62
-1.33
29.57
03
MH(มุกดาหาร)
56
฿56.00
9.60
21.66
9.85
-11.57
29.54
07
SK(สกลนคร)
57
฿57.00
10.07
28.85
10.87
-20.38
29.41
02
NW(นครสวรรค์)
58
฿58.00
13.10
17.66
8.13
-9.64
29.25
02
KR(โคราช)
59
฿59.00
9.59
20.03
8.82
-9.20
29.24
02
MH(มุกดาหาร)
60
฿60.00
21.20
17.13
7.45
-16.60
29.18
11
LP(ลำปาง)
61
฿61.00
9.56
18.25
5.04
-6.13
26.72
02
CT(อุดร)
62
฿62.00
15.62
21.41
8.64
-19.34
26.33
08
CT(อุดร)
63
฿63.00
9.60
19.75
10.23
-13.81
25.77
04
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
7.59
21.19
6.87
-10.73
24.92
05
KK(ขอนแก่น)
65
฿65.00
5.05
20.83
9.98
-11.07
24.79
05
LC(เลย)
66
฿66.00
8.02
20.64
7.58
-11.85
24.39
01
LP(ลำปาง)
67
฿67.00
3.52
22.92
7.09
-9.98
23.55
06
NW(นครสวรรค์)
68
฿68.00
4.05
18.10
5.23
-5.03
22.35
01
LC(เลย)
69
฿69.00
13.12
17.52
9.88
-18.26
22.26
02
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
5.05
21.98
4.85
-10.62
21.26
01
MH(มุกดาหาร)
71
฿71.00
10.58
18.43
10.94
-19.45
20.50
07
DG(มหาสารคาม)
72
฿72.00
11.10
18.60
9.52
-18.84
20.38
05
PB(เพชรบูรณ์)
73
฿73.00
10.10
18.50
3.73
-12.08
20.25
02
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
14.64
12.95
7.49
-15.76
19.32
07
CT(อุดร)
75
฿75.00
11.07
11.64
8.65
-12.16
19.20
05
PL(พิษณุโลก)
76
฿76.00
5.03
19.86
9.20
-14.93
19.16
04
PB(เพชรบูรณ์)
77
฿77.00
13.60
14.94
5.76
-16.85
17.45
07
MP(เมืองพล)
78
฿78.00
5.04
30.00
4.37
-22.15
17.26
01
NW(นครสวรรค์)
79
฿79.00
1.01
16.70
6.06
-8.47
15.30
03
UB(อุบลราชธานี)
80
฿80.00
11.62
16.86
9.87
-24.60
13.75
03
PL(พิษณุโลก)
81
฿81.00
10.11
11.98
6.92
-16.45
12.56
04
GS(ร้อยเอ็ด)
82
฿82.00
7.05
20.14
6.50
-21.37
12.32
07
GS(ร้อยเอ็ด)
83
฿83.00
7.57
16.12
6.18
-17.64
12.23
03
PB(เพชรบูรณ์)
84
฿84.00
6.58
17.31
6.31
-18.04
12.16
04
MH(มุกดาหาร)
85
฿85.00
8.58
25.12
7.41
-29.12
11.99
06
KR(โคราช)
86
฿86.00
4.54
18.23
5.91
-18.07
10.61