ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
21/02/2565
15/02/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
39.37
27.30
24.45
-4.22
86.90
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
22.66
26.27
-4.46
84.47
04
SR(สุรินทร์)
3
฿3.00
40.00
24.22
20.12
-5.56
78.78
04
LP(ลำปาง)
4
฿4.00
31.28
25.75
20.92
-1.63
76.32
04
LC(เลย)
5
฿5.00
30.29
24.17
19.50
-3.85
70.11
11
CT(อุดร)
6
฿6.00
31.78
23.37
13.89
-4.32
64.72
01
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
27.28
23.39
15.54
-4.80
61.41
03
CT(อุดร)
8
฿8.00
28.29
23.75
15.50
-6.41
61.13
02
LP(ลำปาง)
9
฿9.00
19.15
28.34
15.60
-2.28
60.81
08
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
23.68
23.52
14.15
-4.58
56.77
09
LP(ลำปาง)
11
฿11.00
22.20
25.17
12.88
-4.07
56.18
06
UT(อุตรดิตถ์)
12
฿12.00
20.23
20.84
19.40
-4.61
55.86
06
SR(สุรินทร์)
13
฿13.00
27.74
21.29
14.82
-8.88
54.97
07
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
23.24
25.16
14.76
-8.63
54.53
14
CT(อุดร)
15
฿15.00
22.73
18.75
19.42
-6.71
54.19
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
22.72
23.96
14.81
-9.43
52.06
01
SR(สุรินทร์)
17
฿17.00
25.23
23.01
13.40
-9.95
51.69
03
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
23.69
21.66
14.35
-10.06
49.64
03
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
21.70
21.45
16.49
-10.19
49.45
10
PL(พิษณุโลก)
20
฿20.00
39.27
19.41
15.88
-25.82
48.74
07
LC(เลย)
21
฿21.00
20.18
22.42
12.28
-7.57
47.31
01
PL(พิษณุโลก)
22
฿22.00
24.74
24.01
10.50
-12.09
47.16
07
KK(ขอนแก่น)
23
฿23.00
21.72
21.92
8.20
-6.04
45.80
09
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
14.13
24.35
10.36
-3.27
45.57
01
PB(เพชรบูรณ์)
25
฿25.00
22.18
19.97
12.48
-9.25
45.38
06
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
17.15
24.95
15.24
-12.65
44.69
05
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
18.16
21.55
11.49
-6.63
44.57
06
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
23.22
18.27
12.35
-9.65
44.19
01
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
13.12
22.87
13.19
-5.87
43.31
06
PL(พิษณุโลก)
30
฿30.00
18.15
20.32
8.06
-3.23
43.30
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
19.18
18.37
12.04
-6.65
42.94
06
SB(สระบุรี)
32
฿32.00
20.16
19.29
9.55
-6.07
42.93
07
SR(สุรินทร์)
33
฿33.00
15.64
28.32
11.38
-16.34
39.00
08
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
16.18
22.70
8.40
-8.90
38.38
02
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
17.69
24.62
12.72
-17.04
37.99
02
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
19.66
17.50
13.99
-13.50
37.65
02
DG(มหาสารคาม)
37
฿37.00
17.15
22.96
10.03
-12.85
37.29
04
UT(อุตรดิตถ์)
38
฿38.00
18.20
18.86
10.02
-10.26
36.82
01
SB(สระบุรี)
39
฿39.00
11.13
22.02
7.30
-3.75
36.70
03
MP(เมืองพล)
40
฿40.00
9.06
24.53
4.23
-1.30
36.52
07
UB(อุบลราชธานี)
41
฿41.00
12.11
18.63
10.92
-6.32
35.34
08
SK(สกลนคร)
42
฿42.00
8.60
22.04
9.46
-4.79
35.31