คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
05
KP(กำแพงเพชร)
96
฿96.00
11.22
8.55
8.21
-41.21
-13.23
01
KP(กำแพงเพชร)
97
฿97.00
4.88
13.66
5.93
-37.77
-13.31
04
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
6.17
7.01
7.62
-39.11
-18.32
04
NW(นครสวรรค์)
99
฿99.00
7.34
7.42
6.24
-41.73
-20.73
09
SB(สระบุรี)
100
฿100.00
13.45
.72
4.11
-45.35
-27.08
03
SB(สระบุรี)
101
฿101.00
8.03
-1.18
4.37
-56.75
-45.54
03
KR(โคราช)
102
฿102.00
1.58
3.74
4.44
-69.47
-59.72
04
SB(สระบุรี)
103
฿103.00
11.04
11.70
7.65
-98.78
-68.40