คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
04
KP(กำแพงเพชร)
48
฿48.00
11.26
10.52
10.19
-14.65
17.32
03
DG(มหาสารคาม)
49
฿49.00
7.81
13.38
10.09
-14.56
16.72
07
SK(สกลนคร)
50
฿50.00
14.81
10.66
9.57
-18.60
16.44
02
MP(เมืองพล)
51
฿51.00
3.53
12.26
6.22
-6.23
15.78
03
GS(ร้อยเอ็ด)
52
฿52.00
8.75
11.80
9.73
-14.70
15.58
08
PL(พิษณุโลก)
52
฿52.00
12.48
12.68
8.83
-18.40
15.58
05
DG(มหาสารคาม)
53
฿53.00
10.98
14.70
8.58
-18.78
15.49
02
CH(ชลบุรี)
54
฿54.00
.00
15.00
.13
.00
15.13
10
PL(พิษณุโลก)
55
฿55.00
15.71
7.87
13.38
-21.94
15.01
03
PL(พิษณุโลก)
56
฿56.00
17.18
11.87
7.92
-22.77
14.19
01
MP(เมืองพล)
57
฿57.00
6.51
10.49
8.28
-11.09
14.18
02
KR(โคราช)
58
฿58.00
8.34
16.22
9.72
-20.23
14.05
03
PB(เพชรบูรณ์)
59
฿59.00
9.51
10.93
7.06
-13.95
13.55
07
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
7.02
13.62
7.15
-14.87
12.92
01
CH(ชลบุรี)
61
฿61.00
.00
12.73
.18
.00
12.90
03
UB(อุบลราชธานี)
62
฿62.00
13.83
10.24
12.48
-23.69
12.85
02
PB(เพชรบูรณ์)
63
฿63.00
8.90
11.38
8.45
-16.40
12.33
04
SK(สกลนคร)
64
฿64.00
9.62
14.10
8.31
-19.84
12.19
02
GS(ร้อยเอ็ด)
65
฿65.00
7.83
13.40
6.89
-17.02
11.10
09
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
4.68
11.60
8.31
-13.53
11.05
06
SB(สระบุรี)
66
฿66.00
12.59
14.20
6.89
-22.63
11.05
07
DG(มหาสารคาม)
67
฿67.00
5.15
9.59
8.84
-12.59
10.98
11
LP(ลำปาง)
68
฿68.00
7.57
10.99
4.53
-12.24
10.84
09
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
7.92
8.60
8.06
-13.82
10.77
07
KK(ขอนแก่น)
70
฿70.00
2.42
12.17
6.77
-11.44
9.91
05
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
5.22
11.76
7.47
-14.63
9.82
07
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
4.56
10.31
5.62
-10.77
9.72
03
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
2.62
13.15
3.35
-10.61
8.51
04
UT(อุตรดิตถ์)
74
฿74.00
15.39
11.48
7.86
-26.73
8.00
02
KP(กำแพงเพชร)
75
฿75.00
12.23
9.66
10.54
-24.76
7.67
02
NW(นครสวรรค์)
76
฿76.00
9.00
12.40
6.64
-20.57
7.46
05
KK(ขอนแก่น)
77
฿77.00
6.74
10.83
9.07
-19.83
6.80
06
DG(มหาสารคาม)
78
฿78.00
4.14
12.10
6.32
-16.31
6.24
06
KR(โคราช)
79
฿79.00
2.97
12.83
5.50
-15.59
5.70
02
PL(พิษณุโลก)
80
฿80.00
9.35
12.91
7.39
-25.10
4.55
09
PL(พิษณุโลก)
81
฿81.00
12.99
10.79
8.53
-28.72
3.58
02
CT(อุดร)
82
฿82.00
11.54
7.68
6.86
-22.62
3.46
04
PB(เพชรบูรณ์)
83
฿83.00
3.89
12.00
5.22
-17.67
3.44
08
DG(มหาสารคาม)
84
฿84.00
7.91
9.44
8.69
-23.56
2.48
06
NW(นครสวรรค์)
85
฿85.00
3.77
11.29
3.71
-16.98
1.79
05
NW(นครสวรรค์)
86
฿86.00
8.75
10.52
5.89
-23.61
1.54
07
KR(โคราช)
87
฿87.00
5.10
12.00
6.96
-25.65
-1.59
08
UB(อุบลราชธานี)
88
฿88.00
7.17
11.68
10.37
-31.16
-1.95
05
PB(เพชรบูรณ์)
89
฿89.00
4.46
11.91
3.52
-23.68
-3.80
03
MH(มุกดาหาร)
90
฿90.00
13.23
12.83
10.50
-44.20
-7.65
01
NW(นครสวรรค์)
91
฿91.00
4.87
10.21
5.66
-28.49
-7.76
04
GS(ร้อยเอ็ด)
92
฿92.00
4.38
6.30
5.49
-24.74
-8.58
03
KP(กำแพงเพชร)
93
฿93.00
7.43
10.28
6.90
-34.64
-10.03
06
GS(ร้อยเอ็ด)
94
฿94.00
6.09
6.37
5.08
-28.16
-10.62
02
MH(มุกดาหาร)
95
฿95.00
7.77
12.75
7.21
-40.70
-12.98