ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 2
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
25.69
14.14
20.17
-1.39
58.61
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
22.47
13.68
24.35
-7.41
53.09
06
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
23.79
13.59
19.35
-4.70
52.02
14
CT(อุดร)
4
฿4.00
25.36
14.47
19.21
-8.64
50.40
10
CT(อุดร)
5
฿5.00
29.20
12.21
15.32
-8.04
48.69
04
LC(เลย)
6
฿6.00
18.73
14.11
18.01
-3.26
47.59
03
LC(เลย)
7
฿7.00
13.35
13.25
22.21
-3.34
45.46
04
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
18.42
12.08
15.72
-2.66
43.55
01
CT(อุดร)
9
฿9.00
15.20
14.15
11.50
-2.58
38.27
02
UB(อุบลราชธานี)
10
฿10.00
19.78
12.30
15.82
-10.77
37.13
03
UT(อุตรดิตถ์)
11
฿11.00
18.43
12.15
16.24
-9.83
36.99
08
CT(อุดร)
12
฿12.00
23.79
11.43
8.92
-8.55
35.59
06
SK(สกลนคร)
13
฿13.00
19.59
12.29
15.91
-13.19
34.60
06
UB(อุบลราชธานี)
14
฿14.00
14.71
12.22
12.87
-5.42
34.38
07
LC(เลย)
15
฿15.00
10.92
13.96
13.77
-5.48
33.17
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
14.26
11.00
14.81
-7.48
32.58
06
KK(ขอนแก่น)
17
฿17.00
21.94
12.44
9.74
-12.16
31.96
06
SR(สุรินทร์)
18
฿18.00
13.42
13.73
13.86
-9.48
31.53
03
CT(อุดร)
19
฿19.00
15.92
14.87
13.00
-12.50
31.28
01
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
11.90
13.68
12.11
-7.12
30.56
09
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
8.60
13.78
10.31
-2.33
30.35
02
LP(ลำปาง)
22
฿22.00
9.58
14.25
10.92
-4.41
30.34
11
CT(อุดร)
23
฿23.00
10.79
12.45
12.25
-5.40
30.09
01
LP(ลำปาง)
24
฿24.00
11.76
13.30
8.35
-3.73
29.68
01
KK(ขอนแก่น)
25
฿25.00
18.85
12.94
10.00
-12.95
28.83
01
UT(อุตรดิตถ์)
26
฿26.00
11.46
13.43
12.58
-10.14
27.32
07
CT(อุดร)
27
฿27.00
10.96
15.60
10.54
-9.91
27.19
07
UB(อุบลราชธานี)
28
฿28.00
8.83
13.61
12.79
-8.52
26.71
01
LC(เลย)
29
฿29.00
16.37
12.72
10.20
-12.99
26.30
01
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
17.57
12.88
13.60
-18.75
25.29
03
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
11.16
11.54
13.66
-11.37
24.99
02
UT(อุตรดิตถ์)
31
฿31.00
11.92
12.61
13.79
-13.34
24.99
09
LP(ลำปาง)
32
฿32.00
12.07
15.01
10.72
-13.60
24.20
08
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
8.99
14.55
9.79
-9.83
23.49
02
DG(มหาสารคาม)
34
฿34.00
9.23
12.47
9.81
-8.76
22.75
02
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
10.03
11.15
12.31
-10.99
22.49
01
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
12.08
12.60
10.42
-13.80
21.29
01
MH(มุกดาหาร)
37
฿37.00
16.62
11.30
11.98
-18.82
21.07
05
LC(เลย)
38
฿38.00
10.18
12.48
8.39
-10.09
20.96
01
SB(สระบุรี)
39
฿39.00
8.73
16.75
6.49
-11.08
20.89
01
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
6.05
13.80
13.12
-12.21
20.75
05
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
16.63
9.67
11.64
-17.21
20.72
03
KK(ขอนแก่น)
42
฿42.00
13.52
10.59
8.18
-11.64
20.64
06
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
8.36
14.31
6.75
-10.17
19.24
07
UT(อุตรดิตถ์)
44
฿44.00
9.93
9.27
11.09
-11.13
19.17
02
SR(สุรินทร์)
45
฿45.00
9.17
10.43
14.48
-15.10
18.98
07
PL(พิษณุโลก)
46
฿46.00
8.74
12.37
8.38
-11.11
18.38
07
SR(สุรินทร์)
47
฿47.00
6.58
10.48
10.82
-9.78
18.09