คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
20/12/2564
14/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
MH(มุกดาหาร)
87
฿87.00
16.99
22.08
11.32
-42.66
7.73
08
UB(อุบลราชธานี)
88
฿88.00
6.50
20.72
11.11
-31.34
6.99
06
NW(นครสวรรค์)
89
฿89.00
.00
19.83
3.78
-17.89
5.72
05
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
3.51
20.04
3.51
-21.46
5.60
02
CT(อุดร)
91
฿91.00
7.98
13.19
6.73
-23.62
4.28
05
KP(กำแพงเพชร)
92
฿92.00
19.47
14.94
9.40
-40.10
3.71
01
NW(นครสวรรค์)
93
฿93.00
5.97
18.33
6.03
-27.70
2.63
02
MH(มุกดาหาร)
94
฿94.00
11.48
22.53
8.08
-40.34
1.75
03
KP(กำแพงเพชร)
95
฿95.00
9.99
18.22
7.39
-34.17
1.43
06
GS(ร้อยเอ็ด)
96
฿96.00
10.02
12.05
6.03
-27.09
1.01
01
CH(ชลบุรี)
97
฿97.00
.00
.00
.10
.00
.10
02
CH(ชลบุรี)
98
฿98.00
.00
.00
.05
.00
.05
01
KP(กำแพงเพชร)
99
฿99.00
5.97
24.27
6.12
-39.87
-3.51
04
GS(ร้อยเอ็ด)
100
฿100.00
1.99
11.14
5.45
-25.89
-7.31
04
MH(มุกดาหาร)
101
฿101.00
7.49
12.51
8.10
-41.40
-13.30
09
SB(สระบุรี)
102
฿102.00
17.95
1.69
4.63
-41.86
-17.59
04
NW(นครสวรรค์)
103
฿103.00
2.01
13.02
6.38
-40.94
-19.53
03
SB(สระบุรี)
104
฿104.00
11.99
-.69
5.13
-57.93
-41.50
04
SB(สระบุรี)
105
฿105.00
11.54
22.94
8.64
-97.62
-54.50
03
KR(โคราช)
106
฿106.00
1.00
6.34
4.15
-68.69
-57.20