คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
20/12/2564
14/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
10
PL(พิษณุโลก)
43
฿43.00
24.91
14.02
15.08
-22.88
31.13
04
KP(กำแพงเพชร)
44
฿44.00
15.49
19.02
11.12
-14.68
30.95
01
UB(อุบลราชธานี)
45
฿45.00
3.99
24.19
13.13
-10.67
30.64
07
SR(สุรินทร์)
46
฿46.00
10.47
18.48
11.10
-9.82
30.23
05
DG(มหาสารคาม)
47
฿47.00
11.99
26.09
9.20
-17.41
29.87
07
PL(พิษณุโลก)
48
฿48.00
9.93
21.98
9.61
-11.72
29.80
01
PL(พิษณุโลก)
49
฿49.00
9.03
22.43
11.03
-12.83
29.66
07
SK(สกลนคร)
50
฿50.00
17.48
19.34
10.66
-18.32
29.16
05
SK(สกลนคร)
51
฿51.00
15.96
17.56
13.06
-17.53
29.05
01
MH(มุกดาหาร)
52
฿52.00
16.46
19.20
12.51
-19.48
28.69
02
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
10.49
18.62
15.83
-16.30
28.64
02
KR(โคราช)
54
฿54.00
6.97
29.47
10.15
-18.18
28.41
07
UT(อุตรดิตถ์)
55
฿55.00
11.47
16.29
12.17
-12.24
27.69
02
MP(เมืองพล)
56
฿56.00
5.98
21.45
6.90
-6.79
27.54
02
PB(เพชรบูรณ์)
57
฿57.00
12.94
20.02
9.13
-16.05
26.04
03
PB(เพชรบูรณ์)
58
฿58.00
12.00
19.43
7.82
-13.49
25.76
08
PL(พิษณุโลก)
59
฿59.00
11.99
22.52
9.37
-18.25
25.63
07
GS(ร้อยเอ็ด)
60
฿60.00
6.48
24.09
7.55
-13.28
24.84
02
GS(ร้อยเอ็ด)
61
฿61.00
9.98
23.74
7.41
-17.13
24.00
04
UT(อุตรดิตถ์)
62
฿62.00
19.94
19.98
8.30
-24.55
23.67
06
SB(สระบุรี)
63
฿63.00
12.50
25.56
7.41
-22.01
23.46
03
GS(ร้อยเอ็ด)
64
฿64.00
3.99
20.79
11.33
-12.96
23.15
11
LP(ลำปาง)
65
฿65.00
10.01
19.07
4.96
-11.99
22.05
01
MP(เมืองพล)
66
฿66.00
5.98
18.68
8.76
-12.20
21.22
09
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
18.96
19.20
10.59
-27.80
20.95
03
UB(อุบลราชธานี)
68
฿68.00
11.99
18.59
13.39
-23.37
20.60
04
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
5.99
25.20
9.16
-20.43
19.92
09
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
4.47
20.71
8.95
-14.57
19.56
07
DG(มหาสารคาม)
71
฿71.00
5.97
17.05
9.90
-13.55
19.37
03
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
1.99
23.65
3.31
-11.11
17.84
05
PL(พิษณุโลก)
73
฿73.00
3.99
20.64
6.68
-14.80
16.51
07
KK(ขอนแก่น)
74
฿74.00
.00
21.55
7.15
-12.37
16.33
07
MP(เมืองพล)
75
฿75.00
3.98
18.06
6.19
-11.93
16.30
06
DG(มหาสารคาม)
76
฿76.00
4.49
21.16
6.42
-16.41
15.66
02
PL(พิษณุโลก)
77
฿77.00
8.98
23.35
7.51
-24.50
15.34
05
KK(ขอนแก่น)
78
฿78.00
6.46
19.10
9.53
-20.72
14.37
02
KP(กำแพงเพชร)
79
฿79.00
12.02
16.70
10.42
-25.40
13.74
09
SK(สกลนคร)
80
฿80.00
4.49
15.37
8.65
-15.02
13.49
02
NW(นครสวรรค์)
81
฿81.00
5.01
22.15
6.92
-21.36
12.72
04
PB(เพชรบูรณ์)
82
฿82.00
4.00
20.71
5.76
-17.94
12.53
06
KR(โคราช)
83
฿83.00
.00
22.51
5.47
-15.54
12.44
05
NW(นครสวรรค์)
84
฿84.00
11.00
18.70
6.42
-23.75
12.37
07
KR(โคราช)
85
฿85.00
7.48
21.35
7.68
-25.49
11.02
08
DG(มหาสารคาม)
86
฿86.00
7.98
16.35
8.85
-23.75
9.43