ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
20/12/2564
14/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
40.00
24.62
23.17
-1.42
86.37
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
40.00
24.07
23.06
-4.53
82.60
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
31.95
24.09
27.07
-7.54
75.57
08
CT(อุดร)
4
฿4.00
40.00
20.02
10.58
-7.60
63.00
03
LC(เลย)
5
฿5.00
16.94
23.21
25.28
-3.02
62.41
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
31.39
21.60
16.30
-7.43
61.86
04
LC(เลย)
7
฿7.00
20.98
24.71
19.24
-3.13
61.80
01
CT(อุดร)
8
฿8.00
24.44
25.08
13.47
-2.48
60.51
14
CT(อุดร)
9
฿9.00
19.43
25.60
20.82
-8.79
57.06
06
KK(ขอนแก่น)
10
฿10.00
31.98
22.23
11.30
-11.34
54.17
04
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
18.97
21.16
15.91
-2.48
53.56
01
KK(ขอนแก่น)
12
฿12.00
29.33
23.26
11.95
-12.26
52.28
02
LP(ลำปาง)
13
฿13.00
17.53
24.78
12.45
-4.23
50.53
07
LC(เลย)
14
฿14.00
14.01
24.65
15.80
-5.35
49.11
06
SR(สุรินทร์)
15
฿15.00
19.00
24.57
14.41
-9.72
48.26
06
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
17.51
21.19
13.75
-4.88
47.57
09
DG(มหาสารคาม)
17
฿17.00
13.95
24.21
11.63
-2.38
47.41
01
LC(เลย)
18
฿18.00
22.96
22.26
11.19
-9.05
47.36
01
PB(เพชรบูรณ์)
19
฿19.00
26.48
23.00
15.01
-17.71
46.78
03
UT(อุตรดิตถ์)
20
฿20.00
17.91
21.08
17.26
-10.34
45.91
01
LP(ลำปาง)
21
฿21.00
16.47
23.45
9.15
-3.82
45.25
02
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
17.97
21.74
16.48
-11.11
45.08
03
CT(อุดร)
23
฿23.00
16.96
26.50
14.03
-12.49
45.00
02
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
19.51
22.75
15.51
-12.92
44.85
06
SK(สกลนคร)
25
฿25.00
19.47
21.40
16.62
-13.24
44.25
05
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
17.42
19.21
14.91
-7.64
43.90
01
UT(อุตรดิตถ์)
27
฿27.00
16.96
23.52
13.43
-10.11
43.80
01
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
12.98
23.93
12.99
-6.92
42.98
03
PL(พิษณุโลก)
29
฿29.00
28.95
21.11
10.07
-20.69
39.44
11
CT(อุดร)
30
฿30.00
9.97
21.91
13.36
-5.83
39.41
03
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
14.46
20.12
14.34
-11.83
37.09
06
PL(พิษณุโลก)
32
฿32.00
12.93
24.97
7.48
-8.31
37.07
02
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
11.97
22.39
11.21
-8.77
36.80
09
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
11.97
26.21
11.43
-13.15
36.46
05
LC(เลย)
35
฿35.00
14.97
21.82
9.10
-9.71
36.18
07
CT(อุดร)
36
฿36.00
6.00
28.08
11.39
-9.98
35.49
01
SB(สระบุรี)
37
฿37.00
8.01
30.00
7.57
-10.97
34.61
03
DG(มหาสารคาม)
38
฿38.00
14.00
24.20
11.30
-14.91
34.59
08
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
7.98
25.46
10.07
-9.40
34.11
07
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
5.49
24.11
13.29
-8.84
34.05
02
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
9.50
19.86
13.31
-10.55
32.12
03
KK(ขอนแก่น)
42
฿42.00
16.48
18.36
8.19
-11.44
31.59