ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้   (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สาขา
ลำดับ
20/12/2564
14/12/2564
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
LP(ลำปาง)
1
฿1.00
24.99
30.00
13.98
-5.91
63.06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.72
27.45
19.07
-10.36
62.88
LC(เลย)
3
฿3.00
20.54
29.09
18.43
-5.22
62.84
CT(อุดร)
4
฿4.00
22.94
28.82
15.24
-9.05
57.95
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
16.95
25.70
16.24
-9.09
49.80
KK(ขอนแก่น)
6
฿6.00
19.26
26.02
11.00
-13.50
42.78
UB(อุบลราชธานี)
7
฿7.00
12.09
26.84
15.46
-14.22
40.17
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
13.20
25.23
13.31
-14.55
37.19
DG(มหาสารคาม)
9
฿9.00
11.49
26.78
11.18
-13.59
35.86
PL(พิษณุโลก)
10
฿10.00
16.46
25.21
11.10
-18.17
34.60
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
13.47
26.02
9.42
-16.91
32.00
MP(เมืองพล)
12
฿12.00
5.12
24.84
7.80
-11.63
26.13
GS(ร้อยเอ็ด)
13
฿13.00
7.42
23.31
8.63
-18.71
20.65
KP(กำแพงเพชร)
14
฿14.00
14.39
22.36
10.16
-28.64
18.27
MH(มุกดาหาร)
15
฿15.00
14.98
23.65
11.43
-33.77
16.29
KR(โคราช)
16
฿16.00
4.41
26.55
7.84
-30.19
8.61
NW(นครสวรรค์)
17
฿17.00
5.48
22.51
6.75
-27.70
7.04
CH(ชลบุรี)
18
฿18.00
.00
.00
.09
.00
.09
SB(สระบุรี)
19
฿19.00
14.17
20.22
7.63
-46.20
-4.18