ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 3
03
LC(เลย)
1
฿1.00
26.71
20.71
26.87
-4.79
69.50
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
24.95
20.58
24.02
-3.56
65.98
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
21.23
21.95
20.02
-2.30
60.90
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
24.56
19.61
20.43
-5.40
59.20
04
LC(เลย)
5
฿5.00
22.41
18.16
19.97
-3.76
56.78
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
19.63
23.78
14.72
-2.26
55.86
07
UT(อุตรดิตถ์)
7
฿7.00
18.47
20.37
16.00
-7.17
47.66
03
SR(สุรินทร์)
8
฿8.00
18.91
19.75
15.79
-7.34
47.11
03
KB(กบินทร์บุรี)
9
฿9.00
22.26
17.51
9.94
-3.96
45.74
09
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
14.53
20.73
14.33
-3.95
45.64
02
DG(มหาสารคาม)
11
฿11.00
23.00
16.95
14.07
-8.65
45.37
07
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
19.29
19.90
14.49
-9.85
43.83
08
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
18.72
20.49
14.38
-10.39
43.20
06
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
21.57
17.33
16.53
-12.94
42.49
01
PB(เพชรบูรณ์)
15
฿15.00
9.36
28.09
13.87
-9.21
42.12
05
DG(มหาสารคาม)
16
฿16.00
20.74
17.28
14.21
-10.70
41.53
11
CT(อุดร)
17
฿17.00
16.31
18.88
12.42
-6.34
41.28
04
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
14.32
19.48
12.35
-5.03
41.11
02
UT(อุตรดิตถ์)
19
฿19.00
17.52
19.59
14.33
-10.56
40.88
02
SR(สุรินทร์)
20
฿20.00
22.14
16.23
14.86
-13.80
39.43
03
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
19.30
17.58
13.03
-10.59
39.32
02
PB(เพชรบูรณ์)
22
฿22.00
14.46
22.96
8.22
-7.59
38.05
09
DG(มหาสารคาม)
23
฿23.00
18.19
18.78
10.19
-9.19
37.96
05
SK(สกลนคร)
24
฿24.00
19.95
15.50
13.07
-11.02
37.51
01
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
13.31
17.88
13.98
-8.09
37.08
04
SR(สุรินทร์)
26
฿26.00
15.04
20.34
14.07
-12.55
36.90
01
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
21.21
14.82
11.66
-10.86
36.84
04
UT(อุตรดิตถ์)
28
฿28.00
17.51
19.14
10.72
-11.35
36.02
07
LC(เลย)
29
฿29.00
17.05
17.87
13.11
-12.19
35.83
03
CT(อุดร)
30
฿30.00
15.87
16.41
13.97
-10.48
35.77
05
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
11.79
17.05
15.17
-8.52
35.48
14
CT(อุดร)
32
฿32.00
13.94
16.27
20.14
-14.89
35.45
09
SK(สกลนคร)
33
฿33.00
19.03
16.34
10.56
-10.83
35.10
01
CT(อุดร)
34
฿34.00
14.16
21.23
10.90
-11.61
34.67
08
SK(สกลนคร)
35
฿35.00
17.93
17.37
10.18
-11.13
34.35
02
LP(ลำปาง)
36
฿36.00
7.91
20.01
12.38
-6.40
33.90
06
SR(สุรินทร์)
37
฿37.00
19.04
19.32
13.50
-18.23
33.62
02
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
15.39
16.46
13.09
-11.73
33.21
02
UB(อุบลราชธานี)
39
฿39.00
18.29
18.33
13.64
-17.47
32.79
10
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
21.85
10.78
14.60
-14.60
32.63
07
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
22.71
15.10
10.30
-16.58
31.54
03
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
11.71
22.61
9.14
-11.98
31.48
01
MH(มุกดาหาร)
43
฿43.00
13.90
19.67
8.98
-11.20
31.35
01
KB(กบินทร์บุรี)
44
฿44.00
7.95
19.43
5.00
-1.45
30.92
05
KP(กำแพงเพชร)
45
฿45.00
11.59
20.25
7.46
-8.68
30.62
01
KK(ขอนแก่น)
46
฿46.00
17.36
16.97
11.13
-15.23
30.22
01
LP(ลำปาง)
47
฿47.00
8.48
20.36
7.04
-5.88
29.99
02
CT(อุดร)
48
฿48.00
9.34
20.77
8.85
-9.95
29.00