ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
20/06/2565
14/06/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
03
LC(เลย)
1
฿1.00
40.00
19.54
27.04
-4.70
81.88
10
CT(อุดร)
2
฿2.00
33.37
21.84
16.74
-1.80
70.15
05
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
27.34
20.08
24.85
-3.87
68.40
03
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
30.10
19.14
20.96
-5.85
64.35
04
LP(ลำปาง)
5
฿5.00
24.59
20.05
21.75
-2.60
63.79
03
KB(กบินทร์บุรี)
6
฿6.00
36.45
15.92
10.91
-4.27
59.01
02
PB(เพชรบูรณ์)
7
฿7.00
23.18
28.69
9.80
-6.36
55.31
03
UB(อุบลราชธานี)
8
฿8.00
32.11
17.79
14.79
-9.82
54.87
03
SR(สุรินทร์)
9
฿9.00
24.75
19.52
16.41
-6.89
53.79
01
UT(อุตรดิตถ์)
10
฿10.00
26.79
17.31
15.90
-8.69
51.31
06
KR(โคราช)
11
฿11.00
29.53
24.80
7.88
-11.81
50.40
08
UB(อุบลราชธานี)
12
฿12.00
23.04
20.92
15.94
-10.18
49.72
05
DG(มหาสารคาม)
13
฿13.00
28.34
16.51
14.98
-10.21
49.62
04
LC(เลย)
14
฿14.00
16.05
18.24
19.56
-4.28
49.57
04
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
23.07
17.88
13.83
-5.49
49.29
01
PB(เพชรบูรณ์)
16
฿16.00
13.90
30.00
13.85
-8.77
48.98
14
CT(อุดร)
17
฿17.00
25.65
16.26
20.98
-15.98
46.91
07
UT(อุตรดิตถ์)
18
฿18.00
19.31
18.24
15.70
-7.52
45.73
06
SR(สุรินทร์)
19
฿19.00
28.38
19.13
13.68
-15.95
45.24
07
LC(เลย)
20
฿20.00
24.69
17.97
14.41
-12.37
44.70
07
UB(อุบลราชธานี)
21
฿21.00
20.85
18.49
15.45
-10.25
44.54
05
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
21.99
16.05
15.30
-9.00
44.34
02
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
24.70
15.80
14.38
-10.54
44.34
06
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
22.49
16.99
16.55
-12.84
43.19
07
DG(มหาสารคาม)
24
฿24.00
27.86
17.31
11.61
-14.20
42.58
02
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
25.10
15.12
15.37
-13.86
41.73
05
KP(กำแพงเพชร)
26
฿26.00
20.91
19.21
8.61
-7.45
41.28
02
DG(มหาสารคาม)
27
฿27.00
18.27
17.40
14.69
-9.10
41.26
03
CT(อุดร)
28
฿28.00
25.13
13.57
13.33
-11.80
40.23
09
LP(ลำปาง)
29
฿29.00
11.80
18.50
14.37
-4.55
40.12
11
CT(อุดร)
30
฿30.00
17.19
17.55
12.19
-7.12
39.81
01
UB(อุบลราชธานี)
31
฿31.00
19.39
22.45
14.41
-17.48
38.77
09
DG(มหาสารคาม)
32
฿32.00
20.34
16.71
10.56
-9.39
38.22
04
KB(กบินทร์บุรี)
33
฿33.00
15.06
20.84
.64
.00
36.54
01
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
19.37
18.91
9.16
-10.94
36.50
03
MH(มุกดาหาร)
35
฿35.00
24.70
18.45
9.67
-16.92
35.90
02
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
29.97
14.39
10.18
-18.66
35.88
03
KP(กำแพงเพชร)
37
฿37.00
28.86
14.04
8.64
-16.07
35.47
06
KK(ขอนแก่น)
38
฿38.00
38.62
9.72
10.57
-24.02
34.89
05
SK(สกลนคร)
39
฿39.00
15.54
16.46
13.68
-11.19
34.49
01
CT(อุดร)
40
฿40.00
15.04
20.27
10.39
-11.47
34.23
02
LP(ลำปาง)
41
฿41.00
9.16
19.54
11.62
-7.15
33.17