ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
03
LC(เลย)
1
฿1.00
28.85
21.07
25.68
-5.07
70.53
05
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
26.13
19.82
24.13
-4.60
65.49
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
25.54
22.07
20.47
-2.69
65.38
04
LC(เลย)
4
฿4.00
26.08
19.96
20.84
-4.69
62.19
03
UT(อุตรดิตถ์)
5
฿5.00
25.70
19.90
20.95
-6.09
60.47
10
CT(อุดร)
6
฿6.00
22.93
22.98
14.87
-1.87
58.92
02
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
25.28
19.18
14.84
-8.85
50.44
06
UT(อุตรดิตถ์)
8
฿8.00
24.63
19.24
17.68
-12.75
48.81
07
UB(อุบลราชธานี)
9
฿9.00
21.39
20.68
14.83
-8.56
48.35
09
LP(ลำปาง)
10
฿10.00
17.22
20.52
14.75
-4.91
47.58
01
PB(เพชรบูรณ์)
11
฿11.00
15.59
25.56
14.30
-7.87
47.57
14
CT(อุดร)
12
฿12.00
22.86
17.78
21.53
-14.64
47.53
03
KB(กบินทร์บุรี)
13
฿13.00
21.91
18.84
11.34
-4.82
47.27
07
UT(อุตรดิตถ์)
14
฿14.00
18.88
19.65
16.27
-8.37
46.43
11
CT(อุดร)
15
฿15.00
18.93
20.65
12.59
-6.58
45.60
03
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
18.03
18.84
15.87
-7.41
45.34
05
SK(สกลนคร)
17
฿17.00
25.27
15.86
14.62
-10.91
44.84
04
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
17.78
18.47
13.10
-5.69
43.66
03
CT(อุดร)
19
฿19.00
19.49
19.56
14.26
-10.64
42.68
08
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
18.78
20.20
13.63
-10.34
42.26
05
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
22.13
17.12
14.20
-11.26
42.18
04
SR(สุรินทร์)
22
฿22.00
18.57
21.20
14.34
-12.54
41.57
02
UT(อุตรดิตถ์)
23
฿23.00
14.82
20.79
14.59
-9.45
40.74
05
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
17.02
17.65
15.89
-10.05
40.51
01
UT(อุตรดิตถ์)
25
฿25.00
15.51
18.59
14.13
-9.13
39.10
07
LC(เลย)
26
฿26.00
18.02
19.95
12.82
-11.94
38.86
02
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
20.15
17.42
15.36
-14.33
38.60
02
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
18.60
18.34
13.94
-12.96
37.92
06
SR(สุรินทร์)
29
฿29.00
20.07
20.36
13.60
-16.58
37.46
02
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
14.14
21.37
9.36
-7.51
37.37
01
CT(อุดร)
31
฿31.00
15.14
21.36
10.82
-10.52
36.79
01
KB(กบินทร์บุรี)
32
฿32.00
13.78
18.85
6.09
-2.37
36.35
02
LP(ลำปาง)
33
฿33.00
10.69
20.64
12.45
-8.09
35.69
01
MH(มุกดาหาร)
34
฿34.00
13.99
20.47
9.29
-8.74
35.01
01
LC(เลย)
35
฿35.00
18.83
19.80
10.26
-15.40
33.49
01
UB(อุบลราชธานี)
36
฿36.00
16.68
19.79
13.58
-16.71
33.34
04
UT(อุตรดิตถ์)
37
฿37.00
15.33
17.93
11.01
-11.06
33.21
08
SK(สกลนคร)
38
฿38.00
17.36
17.67
10.40
-12.60
32.84
09
DG(มหาสารคาม)
39
฿39.00
12.98
18.92
10.13
-10.33
31.70
03
UB(อุบลราชธานี)
40
฿40.00
14.54
16.09
12.02
-10.99
31.67
07
DG(มหาสารคาม)
41
฿41.00
19.74
16.13
10.21
-14.46
31.62
05
KP(กำแพงเพชร)
42
฿42.00
13.84
17.52
8.29
-8.94
30.71
02
CT(อุดร)
43
฿43.00
11.11
20.95
8.83
-10.72
30.17
02
UB(อุบลราชธานี)
44
฿44.00
17.07
18.21
12.94
-18.36
29.85
09
SK(สกลนคร)
45
฿45.00
17.10
14.44
10.38
-12.14
29.78
01
LP(ลำปาง)
46
฿46.00
8.43
19.94
6.97
-6.42
28.90
01
KK(ขอนแก่น)
47
฿47.00
13.47
19.65
10.86
-15.39
28.60
01
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
15.20
15.55
11.17
-13.84
28.07