ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สาขา)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สาขา
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 7
LC(เลย)
1
฿1.00
24.42
26.97
17.92
-8.96
60.35
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
23.05
25.42
19.39
-8.32
59.54
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
15.78
27.30
13.77
-5.26
51.58
CT(อุดร)
4
฿4.00
19.66
25.09
14.63
-11.93
47.46
SR(สุรินทร์)
5
฿5.00
20.01
24.11
15.79
-12.77
47.12
UB(อุบลราชธานี)
6
฿6.00
19.40
23.85
14.99
-13.27
44.97
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
20.52
22.98
12.15
-13.24
42.40
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
20.04
20.44
13.48
-13.50
40.46
KB(กบินทร์บุรี)
9
฿9.00
16.61
20.75
7.28
-7.86
36.78
PB(เพชรบูรณ์)
10
฿10.00
12.26
26.38
10.32
-13.39
35.56
MH(มุกดาหาร)
11
฿11.00
14.93
23.59
8.59
-18.04
29.06
KP(กำแพงเพชร)
12
฿12.00
15.09
16.43
9.94
-14.53
26.94
PL(พิษณุโลก)
13
฿13.00
15.08
19.73
10.58
-21.65
23.74
KK(ขอนแก่น)
14
฿14.00
13.83
18.34
10.65
-22.69
20.13
KR(โคราช)
15
฿15.00
11.40
17.62
7.63
-18.72
17.94
MP(เมืองพล)
16
฿16.00
10.08
19.05
6.92
-19.36
16.69
GS(ร้อยเอ็ด)
17
฿17.00
10.60
20.73
7.01
-28.84
9.49
BK(บึงกาฬ)
18
฿18.00
8.61
15.29
6.38
-21.39
8.89
NW(นครสวรรค์)
19
฿19.00
11.12
20.06
8.82
-40.73
-.73
SB(สระบุรี)
20
฿20.00
9.81
6.82
8.75
-43.20
-17.82