ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
18/07/2565
12/07/2565
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
04
LC(เลย)
1
฿1.00
35.21
23.22
21.10
-5.96
73.57
03
LC(เลย)
2
฿2.00
31.51
20.90
25.36
-6.14
71.63
04
LP(ลำปาง)
3
฿3.00
25.22
23.87
19.87
-3.32
65.64
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
31.00
21.48
20.30
-7.14
65.64
10
CT(อุดร)
4
฿4.00
23.66
25.17
14.96
-1.40
62.39
07
UB(อุบลราชธานี)
5
฿5.00
29.44
23.07
16.41
-7.28
61.64
05
UT(อุตรดิตถ์)
6
฿6.00
17.87
20.90
24.64
-6.69
56.72
02
DG(มหาสารคาม)
7
฿7.00
24.19
23.28
16.36
-8.84
54.99
03
CT(อุดร)
8
฿8.00
23.66
25.22
14.27
-10.17
52.98
06
UT(อุตรดิตถ์)
9
฿9.00
23.67
21.72
17.92
-12.76
50.55
04
SR(สุรินทร์)
10
฿10.00
25.75
20.66
14.42
-12.14
48.69
02
SR(สุรินทร์)
11
฿11.00
23.63
21.06
17.11
-13.85
47.95
14
CT(อุดร)
12
฿12.00
16.82
20.47
22.54
-13.53
46.30
08
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
21.57
20.11
14.77
-10.43
46.02
03
KB(กบินทร์บุรี)
14
฿14.00
16.81
22.36
12.49
-5.66
46.00
02
SK(สกลนคร)
15
฿15.00
19.99
25.14
15.47
-14.71
45.89
05
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
23.64
18.80
15.70
-12.29
45.85
01
UB(อุบลราชธานี)
17
฿17.00
17.86
26.33
14.27
-14.75
43.71
05
SK(สกลนคร)
18
฿18.00
23.63
16.62
14.99
-11.59
43.65
01
CT(อุดร)
19
฿19.00
18.38
22.11
10.78
-7.93
43.34
04
MH(มุกดาหาร)
20
฿20.00
27.33
26.67
8.40
-19.11
43.29
01
LC(เลย)
21
฿21.00
24.71
19.74
10.41
-11.63
43.23
08
SK(สกลนคร)
21
฿21.00
28.36
17.87
11.04
-14.04
43.23
11
CT(อุดร)
22
฿22.00
15.24
22.17
12.05
-7.11
42.35
01
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
12.09
22.64
13.85
-6.84
41.74
04
KB(กบินทร์บุรี)
24
฿24.00
14.08
24.73
2.86
.00
41.67
09
LP(ลำปาง)
25
฿25.00
11.55
22.03
14.24
-6.43
41.39
01
KB(กบินทร์บุรี)
26
฿26.00
17.87
18.51
7.51
-3.82
40.07
06
SR(สุรินทร์)
27
฿27.00
18.93
21.46
12.76
-13.52
39.63
04
SK(สกลนคร)
28
฿28.00
14.69
17.82
13.90
-7.09
39.32
07
UT(อุตรดิตถ์)
29
฿29.00
12.61
21.15
15.72
-10.70
38.78
02
PB(เพชรบูรณ์)
30
฿30.00
14.72
20.96
10.17
-7.77
38.08
02
LP(ลำปาง)
31
฿31.00
13.65
22.78
11.59
-10.46
37.56
05
LC(เลย)
32
฿32.00
13.14
27.72
9.70
-13.95
36.61
05
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
19.45
16.44
13.49
-12.84
36.54
01
UT(อุตรดิตถ์)
33
฿33.00
12.63
19.89
13.53
-9.51
36.54
01
LP(ลำปาง)
34
฿34.00
16.83
20.33
7.09
-7.90
36.35
03
SR(สุรินทร์)
35
฿35.00
11.03
18.03
15.02
-7.90
36.18
07
LC(เลย)
36
฿36.00
13.14
20.28
12.16
-11.51
34.07
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
7.35
30.00
11.01
-14.47
33.89
01
MH(มุกดาหาร)
38
฿38.00
6.29
23.30
9.81
-5.98
33.42
05
KP(กำแพงเพชร)
39
฿39.00
17.89
15.36
10.00
-10.85
32.40