คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
02
BK(บึงกาฬ)
49
฿49.00
6.67
14.79
.86
.00
22.32
02
PB(เพชรบูรณ์)
50
฿50.00
12.97
15.21
8.69
-14.56
22.32
02
KR(โคราช)
51
฿51.00
10.26
20.03
8.71
-16.69
22.31
04
KP(กำแพงเพชร)
52
฿52.00
14.27
14.39
9.88
-16.98
21.56
07
SR(สุรินทร์)
53
฿53.00
9.67
13.81
10.44
-12.86
21.05
02
DG(มหาสารคาม)
54
฿54.00
7.53
14.82
9.36
-11.10
20.61
01
MH(มุกดาหาร)
55
฿55.00
15.45
13.19
10.67
-19.05
20.27
03
DG(มหาสารคาม)
56
฿56.00
10.46
14.89
8.95
-14.53
19.77
01
PL(พิษณุโลก)
57
฿57.00
8.16
16.67
9.29
-14.89
19.23
06
SB(สระบุรี)
58
฿58.00
11.20
21.67
6.54
-20.45
18.96
07
KK(ขอนแก่น)
59
฿59.00
5.21
19.80
6.43
-12.67
18.77
04
SK(สกลนคร)
60
฿60.00
11.08
18.59
7.54
-18.59
18.62
08
PL(พิษณุโลก)
61
฿61.00
11.37
16.98
7.90
-17.64
18.61
07
DG(มหาสารคาม)
62
฿62.00
8.48
14.81
8.87
-14.04
18.12
11
LP(ลำปาง)
63
฿63.00
6.57
19.36
4.57
-12.37
18.12
03
KK(ขอนแก่น)
64
฿64.00
10.16
12.49
7.45
-12.11
17.99
05
KK(ขอนแก่น)
65
฿65.00
11.59
16.11
8.78
-18.99
17.49
07
GS(ร้อยเอ็ด)
66
฿66.00
7.31
16.63
6.64
-13.30
17.27
03
PL(พิษณุโลก)
67
฿67.00
13.15
14.97
6.96
-17.92
17.16
05
PL(พิษณุโลก)
68
฿68.00
9.47
16.23
7.41
-16.16
16.95
07
SK(สกลนคร)
69
฿69.00
14.28
13.94
8.93
-20.20
16.95
09
MP(เมืองพล)
70
฿70.00
7.94
17.04
7.83
-15.87
16.93
10
PL(พิษณุโลก)
71
฿71.00
16.60
11.88
12.82
-24.78
16.52
01
MP(เมืองพล)
72
฿72.00
7.55
15.21
7.73
-14.17
16.32
03
MP(เมืองพล)
73
฿73.00
3.47
20.47
3.25
-11.33
15.86
02
GS(ร้อยเอ็ด)
74
฿74.00
8.09
15.45
6.64
-14.87
15.30
08
UB(อุบลราชธานี)
75
฿75.00
12.22
18.17
10.36
-25.98
14.77
03
UB(อุบลราชธานี)
76
฿76.00
12.66
12.30
11.18
-22.88
13.27
06
NW(นครสวรรค์)
77
฿77.00
6.37
17.43
3.87
-14.73
12.93
03
PB(เพชรบูรณ์)
78
฿78.00
7.75
12.45
6.93
-15.01
12.12
06
KR(โคราช)
79
฿79.00
5.84
16.14
5.26
-15.54
11.69
02
NW(นครสวรรค์)
80
฿80.00
10.38
14.92
5.78
-19.53
11.54
09
SK(สกลนคร)
81
฿81.00
9.19
10.23
7.97
-16.52
10.87
08
DG(มหาสารคาม)
82
฿82.00
8.57
16.12
8.16
-22.15
10.70
02
KP(กำแพงเพชร)
83
฿83.00
10.76
13.25
10.02
-25.37
8.66
03
MH(มุกดาหาร)
84
฿84.00
12.17
20.52
9.25
-33.45
8.48
02
CT(อุดร)
85
฿85.00
11.28
13.00
6.82
-23.15
7.95
03
KP(กำแพงเพชร)
86
฿86.00
11.78
16.01
7.51
-27.43
7.87
07
MP(เมืองพล)
87
฿87.00
4.86
12.29
5.15
-14.86
7.45
06
DG(มหาสารคาม)
88
฿88.00
3.27
15.56
5.83
-17.22
7.44
07
KR(โคราช)
89
฿89.00
6.69
15.88
6.52
-22.08
7.01
04
PB(เพชรบูรณ์)
90
฿90.00
4.64
13.69
4.93
-16.85
6.41
02
CH(ชลบุรี)
91
฿91.00
.00
6.00
.10
.00
6.10
02
PL(พิษณุโลก)
92
฿92.00
7.89
16.21
7.41
-26.03
5.47
01
CH(ชลบุรี)
93
฿93.00
.00
5.09
.10
.00
5.19
09
PL(พิษณุโลก)
94
฿94.00
10.05
12.01
7.02
-25.84
3.23
01
NW(นครสวรรค์)
95
฿95.00
9.13
13.56
5.28
-25.33
2.64
05
NW(นครสวรรค์)
96
฿96.00
6.73
12.58
5.02
-24.38
-.04
05
PB(เพชรบูรณ์)
97
฿97.00
2.19
17.45
3.08
-24.94
-2.23
02
MH(มุกดาหาร)
98
฿98.00
8.06
14.81
6.33
-31.85
-2.64