ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (เฉลี่ย สายบริการ)
คะแนนรวมเฉลี่ย
สายบริการ
ลำดับ
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
สัปดาห์ที่ 5
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
26.81
19.40
24.22
-6.93
63.50
04
LP(ลำปาง)
2
฿2.00
25.90
20.54
18.13
-1.46
63.11
03
LC(เลย)
3
฿3.00
24.06
19.06
21.73
-3.52
61.33
06
UT(อุตรดิตถ์)
4
฿4.00
25.72
19.54
19.31
-4.10
60.47
14
CT(อุดร)
5
฿5.00
25.99
19.07
18.81
-7.83
56.04
04
LC(เลย)
6
฿6.00
20.28
19.34
17.24
-3.61
53.25
04
SR(สุรินทร์)
7
฿7.00
17.84
16.68
15.15
-4.37
45.30
02
LP(ลำปาง)
8
฿8.00
16.19
21.57
10.82
-3.54
45.04
10
CT(อุดร)
9
฿9.00
20.88
18.29
13.59
-7.81
44.96
01
CT(อุดร)
10
฿10.00
15.95
19.92
11.12
-2.91
44.07
02
UB(อุบลราชธานี)
11
฿11.00
20.35
17.00
14.82
-10.60
41.58
03
CT(อุดร)
12
฿12.00
18.11
20.97
12.81
-11.01
40.87
01
UB(อุบลราชธานี)
13
฿13.00
17.18
19.50
13.51
-9.53
40.66
09
DG(มหาสารคาม)
14
฿14.00
13.71
19.57
9.74
-2.69
40.33
03
UT(อุตรดิตถ์)
15
฿15.00
18.19
16.90
15.08
-10.60
39.57
07
UB(อุบลราชธานี)
16
฿16.00
13.85
19.75
12.50
-6.78
39.32
02
UT(อุตรดิตถ์)
17
฿17.00
20.46
17.17
13.66
-12.12
39.17
11
CT(อุดร)
18
฿18.00
14.57
18.57
11.70
-6.06
38.78
09
LP(ลำปาง)
19
฿19.00
15.20
22.22
10.59
-9.92
38.09
08
CT(อุดร)
20
฿20.00
20.75
15.57
9.15
-8.13
37.33
01
UT(อุตรดิตถ์)
21
฿21.00
14.70
19.55
12.11
-9.38
37.00
06
UB(อุบลราชธานี)
22
฿22.00
13.73
16.66
12.11
-6.22
36.27
08
SK(สกลนคร)
23
฿23.00
12.09
21.56
9.68
-7.10
36.24
06
SR(สุรินทร์)
24
฿24.00
15.59
18.04
12.78
-10.52
35.90
05
SR(สุรินทร์)
25
฿25.00
15.83
15.52
14.09
-9.88
35.55
07
LC(เลย)
26
฿26.00
10.54
18.22
12.74
-6.26
35.24
06
SK(สกลนคร)
27
฿27.00
16.58
17.82
14.81
-14.22
34.99
03
SR(สุรินทร์)
28
฿28.00
15.79
16.36
13.17
-10.58
34.75
07
CT(อุดร)
29
฿29.00
13.49
19.49
10.62
-9.13
34.47
01
LP(ลำปาง)
30
฿30.00
11.63
19.27
7.77
-4.48
34.19
01
PB(เพชรบูรณ์)
31
฿31.00
17.20
18.41
13.28
-14.73
34.15
02
SK(สกลนคร)
32
฿32.00
15.54
16.16
12.52
-11.69
32.53
05
DG(มหาสารคาม)
33
฿33.00
16.43
20.82
8.70
-14.84
31.11
01
SR(สุรินทร์)
34
฿34.00
10.52
16.75
10.74
-7.02
30.99
07
UT(อุตรดิตถ์)
35
฿35.00
14.39
17.75
11.36
-12.76
30.74
06
KK(ขอนแก่น)
36
฿36.00
16.67
16.95
8.75
-11.64
30.73
01
KK(ขอนแก่น)
37
฿37.00
15.93
17.55
9.15
-12.30
30.34
01
SB(สระบุรี)
38
฿38.00
9.86
21.96
5.71
-7.28
30.25
06
PL(พิษณุโลก)
39
฿39.00
7.29
21.63
6.73
-8.82
26.82
07
PL(พิษณุโลก)
40
฿40.00
11.18
16.48
8.22
-9.72
26.17
01
LC(เลย)
41
฿41.00
13.83
15.16
9.27
-12.11
26.16
01
BK(บึงกาฬ)
42
฿42.00
9.72
14.79
1.29
.00
25.80
03
GS(ร้อยเอ็ด)
43
฿43.00
13.15
14.56
9.01
-11.99
24.74
05
SK(สกลนคร)
44
฿44.00
17.57
13.90
11.57
-18.87
24.17
05
LC(เลย)
45
฿45.00
10.45
16.68
8.04
-11.06
24.10
04
UT(อุตรดิตถ์)
46
฿46.00
14.86
20.98
8.37
-20.20
24.01
02
MP(เมืองพล)
47
฿47.00
6.38
18.33
5.59
-6.36
23.94
02
SR(สุรินทร์)
48
฿48.00
13.84
13.80
14.36
-18.16
23.85